Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai yleiskaava-alueella ja jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Mikäli tontillasi on kaadettavia puita, ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse vihertyönjohtajaan, joka suorittaa tarvittaessa maastokatselmuksen.

Jos toimenpiteet vaativat maisematyöluvan, täytä maisematyölupahakemuslomake ja tarvittavat liitteet.

Naapurien kuulemisen voit tehdä itse tai sen voi tehdä kaupunki puolestasi (maksullinen).

Hakemuksen sekä naapurien kuulemislomakkeen voit täyttää/tallentaa ja lähettää sähköpostilla tai tulostaa ja lähettää postitse.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Maisematyölupamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Puhelinasiointi

Maisematyölupien hakeminen

Maisematyöluvan hakeminen.

Lisää tietoa
Puh. +358 04 06741669

Vihertyönjohtaja

Yksittäisten tonttipuiden kaatoon tarvittavat luvat.

Lisää tietoa
Puh. +358 04 05889032

Lomakkeet

Hakemus puiden kaadon katselmuksesta

Puunkaatoon tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupaa haetaan puunkaatoa tai muuta maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys naapurin kuulemisesta

Erillinen lisälomake naapurien kuulemiseeen lupa-asioissa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen Iisalmessa

Katso tiedot

Omakotitontin ostaminen tai vuokraaminen

Iisalmen kaupungilla on tarjolla monipuolisesti tontteja omakotiasumiseen usealla eri asuinalueella.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut