Kaupunginhallituksen avustukset

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää toiminta-avustusta toimintaan, joka on yhdistyksen sääntöjen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi.

Avustusten yhtenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa Iisalmessa. Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Lisäksi avustusten myöntämisessä huomioidaan yhdistyksen toiminnan vakiintuneisuus ja jatkuvuus.

Kaupunginhallitutuksen myöntämää toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen, voi saada maksimissaan 400 €/yhdistys. Mikäli yhdistys järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvää päiväkeskustoimintaa tai muuta kaupungin palvelutuotantoa tukevaa toimintaa, voi avustus olla suurempi.

Toiminta-avustusta voi saada vain yhdestä avustuslajista eli jos yhdistys hakee kulttuuriyhdistysten, liikunta- ja nuorisojärjestöjen tai vammaisjärjestöjen toiminta-avustusta, ei avustusta voi saada kaupunginhallituksen avustuksista. Mikäli yhdistys hakee avustusta yksittäisen tapahtuman/tapahtumien järjestämiseen, voi se hakea toiminta-avustuksen lisäksi tapahtumatukea erillisellä hakemuksella. Mikäli yhdistys hakee erillistä tapahtumatukea, tulee järjestettävä tapahtuma olla avoin kaikille halukkaille.

Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen. Tapahtuman järjestämistä varten yhdistyksen tulee hakea erillistä tapahtumatukea.

Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustukset sekä tapahtumatuki ovat haettavana 20.1. - 21.2.2020 klo 15 mennessä. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen sähköpostitse kaupungin kirjaamoon kirjaamo@iisalmi.fi viimeistään 30.11.2020. Avustusta ei makseta ennen liitteiden toimittamista.

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään 30.3.2020. Avustukset voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan maksaa, kun avustuksen saaja on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvityksen edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on tilinpäätösasiakirjojen eli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastus-/toiminnantarkastuskertomuksen toimittaminen kaupungille. Avustuksensaajan tulee myöhemmin toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kuukauden kuluttua toiminnan toteutuksesta, kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja: talousjohtaja Eeva Suomalainen, eeva.suomalainen@iisalmi.fi, puh. 040 652 4002.

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää toiminta-avustusta toimintaan, joka on yhdistyksen sääntöjen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi.

Kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteita.

Verkkoasiointi

Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupunginhallituksen toiminta- tai kohdeavustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Tapahtumatukihakemus (verkkolomake)

Sähköinen hakulomake Iisalmen kaupungin tapahtumatuen hakemiseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Katso tiedot

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Iisalmen kaupunki maksaa määrärahojen puitteissa järjestöille oppisopimuskoulutukseen lisätukea.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut