Eloa Iisalmeen -hankkeella kehitetään Iisalmen keskustaa! 

Eloa Iisalmeen on Iisalmen kaupungin ja Iiden ry:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on tukea Iisalmen keskusta-alueen koronapandemiasta kärsineitä yrittäjiä. Eloa Iisalmeen tarjoaa yrittäjille yrityskohtaista konsultointia sekä erilaisia työpajoja, jotka auttavat yrittäjää kehittämään yritystoimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita pystyäkseen paremmin vastaamaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kaupungin elinvoimaisuudelle elävä ja vireä keskusta toimivine yrityksineen on ensiarvoisen tärkeä. Eläväinen keskusta palveluineen on myös asukkaille merkityksellinen: se luo yhteisöllisyyden tuntua ja tuo palvelut lähelle.

Mitä tehdään:

Hankkeessa kehitetään Iisalmen keskustaa kokonaisuutena huomioiden niin yritysten toiminnan kehittämisen kuin keskusta-alueen yleisen houkuttelevuuden ja viihtyisyyden sekä toiminnallisuuden. Hankkeessa tuetaan Iisalmen keskusta-alueen yrittäjiä tarjoamalla heille erilaisia yhteisiä työpajoja ja yrityskohtaistakin neuvontaa ja tukea, joiden avulla yrittäjät pystyvät kehittämään omaa yritystoimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita pystyäkseen paremmin vastaamaan muuttuneeseen markkina- ja maailmantilanteeseen. Lisäksi keskusta-alueen tyhjien liiketilojen käyttöä selvitetään sekä pyritään löytämään niihin uusia yrityksiä/toimijoita. Yhtenä uutena kehittämistoimena käytetään yrityksille tehtävää mystery shoppingia.

Sisältö ja hyödyt:

  1. Osallistujayritysten lähtötilannekartoitukset mm. mysteryshoppaus, työhyvinvointi, talous.
  2. Yrityksille tarjotaan yrityskohtaista konsultointia ja valmennusta n. neljä tapaamista/yritys. Tavoitteena on, että yritykset toteuttavat laatimaansa kehittämissuunnitelmaa samanaikaisesti. Konsultointia toteuttavat asiantuntijat valitaan kilpailutuksella mahdollisimman hyvin vastaamaan osallistujayritysten tarpeita.
  3. Yritysten lähtötilannekartoituksista esiin nousseiden teemojen pohjalta rakennetaan yrityksille suunnattavista yhteisistä koulutuksista ja työpajoista koulutustarjotin, josta yritykset voivat osallistua haluamiinsa tilaisuuksiin.
  4. Lopuksi (2023) tehdään yrityksissä vastaavat kartoitukset ja selvitykset kuin lähtötilanteessa.

Iiden ry järjestää hankkeen puitteissa Iisalmen keskustassa erilaisia aktiviteetti-, tapahtuma- ja teemaviikkokokeiluja, joiden avulla pyritään houkuttelemaan keskustaan enemmän ihmisiä ja lisäämään heidän asiointiaan keskustan yrityksissä. Osallistumismaksu koko hankkeeseen on 100€ + alv 24%/yritys.

Aikataulu:

 1.9.2021-30.8.2023

Lisää myyntiä visuaalisuudella pilotti:

Suunnitellaan ja toteutetaan pilotointi Iisalmen kivijalkayrityksiin. 

Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja kannattavuutta visuaalisen myymäläsuunnittelun avulla. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilotissa valitaan pilottiin sopivat yritykset, tutustutaan yrityksiin, selvitetään yritysten tarpeet ja sen jälkeen suunnitellaan ja räätälöidään niihin sopivat muutokset. Muutos pilotoidaan asiakkaiden kanssa etukäteen sovittuna ajankohtana heinä-elokuussa 2022 ja sen tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään asiakaskokemusta, kasvattaa yritysten asiakasvirtaa ja liikevaihtoa, tehdä yrityksistä kannattavampia ja sitä kautta elävöittää Iisalmen keskustaa.

Lisäksi järjestämme osana pilottia visuaalisenmarkkinoinnin ja myynnin merkitystä avaavia koulutuksia syyskuussa 2022. 

Visuaalisuusinfo pe 13.5.2022 klo 8.00
Nimi
Visuaalisuusinfo.png (571,8 kB)
Yhteystiedot

Katariina Moilanen

Projektipäällikkö, Eloa Iisalmeen -hanke
0408429755
katariina.moilanen@iisalmi.fi
Untitled design (40).jpg