Esiopetus

Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti arkisin kello 8-13 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa Partalan ja Hernejärven kouluilla.

Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatus on maksullista. Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan alkuvuodesta helmikuun aikana ensisijaisesti sähköisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

Mikäli käytätte paperista hakulomaketta, se palautetaan määräaikaan mennessä ko. päiväkoteihin. Esiopetukseen hakemisesta ja määräajasta mihin mennessä hakemukset tulee jättää, tiedotetaan tarkemmin kaupungin www-sivuilla.

Esiopetusopas on lähetetään vuosittain kaikkien esiopetukseen oikeutettujen lasten koteihin. Esiopetuspaikat voi tarkistaa esikouluoppaasta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetukseen koulukuljetusta, sitä haetaan erillisellä hakemuksella.

Verkkoasiointi

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut entisille asiakasperheille

Perheet, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuksen asiakkuus Iisalmen kaupungin kanssa, voivat asioida tämän sähköisen palvelun kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Sähköiset varhaiskasvatuspalvelut uusille asiakasperheille

Iisalmessa asuva tai kaupunkiin muuttanut uusi varhaiskasvatuksen asiakasperhe voi hakea sähköisesti lapselle kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Esiopetus kunnallisessa päiväkodissa

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus

Katso tiedot

Esiopetus peruskoulussa

Esiopetus peruskoulun yhteydessä

Katso tiedot

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Esiopetusta annetaan yksityisessä päiväkodissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut