Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Lupia myydään vain iisalmelaisille asukkaille Katajamäen alueelle korkeintaan 10 kpl/vuorokausi. Lupien myynti aloitetaan syyskuun ensimmäisen viikon maanantaina. Pienriistan metsästyslupia ei myydä muille kaupungin omistamille maa-alueille.

Lupia myydään metsästyslain ja -asetuksen sekä riistanhoitopiirien antamien rajoitusten mukaisesti vuosittain eri saaliseläinlajeille vahvistetuille metsästysajoille. Tarkemmat ajat voit katsoa www.riista.fi.

Metsästyslupia voi ostaa syyskuun alusta alkaen Kaupungintalon i-pointista sen aukioloaikoina. Lupaa ostaessa tulee esittää metsästyskortti / metsätyskortin numero. Metsästäjän on palautettava luvan myynnin yhteydessä annettu saalisilmoituslomake viimeistään heti metsästyskauden päätyttyä, kuitenkin ennen seuraavan luvan lunastamista kaupungintalon i-pointtiin. Saalisilmoituksen palauttaminen on edellytyksenä luvan saannille jatkossa. Saaliskiintiöt ovat saalisilmoituslomakkeessa esitettyjen mukaiset.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa vain ko. vuorokausille, joille se on ostettu.

Pienriistan metsästys on ollut kielletty vuosittain Katajamäen alueella hirven metsästystä varten viikon ajan linnustuksen päättymisestä lukien.

Palvelu on maksullinen.

Lupahinta: kaikki pienriista 15 €/vrk.

Vain jäniksen metsästys linnustuskauden ulkopuolella 7,55 €/vrk.

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Vene- ja venevalkamapaikkojen vuokraus

Iisalmen kaupungilta voi vuokrata satamasta venepaikkoja ja eri puolilla kaupunkia sijaitsevia venevalkamapaikkoja.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut