Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Lisätukea voi saada rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän palkkaukseen. Oppisopimuskoulutuksen lisätukea voidaan myöntää yhdelle henkilölle yhteen oppisopimuskoulutusjaksoon, kuitenkin enintään 3 vuodeksi.

Hakemus tulee tehdä sen kalenterivuoden aikana, jota haettava lisätuki koskee. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopiot palkatun henkilön työsopimuksesta sekä oppisopimuskoulutukseen myönnetyistä palkkatuki- ja koulutuskorvauspäätöksistä, selvityksen työnantajan maksamista sivukuluista sekä yhdistysrekisteriotteen, josta ilmenee yhdistyksen nimenkirjoitustapa ja nimenkirjoittajat. Hakemuksen allekirjoittavat nimenkirjoitusoikeutetut tai valtakirjalla valtuutettu.

Oppisopimuskoulutuksen lisätuen maksatusta haetaan erillisellä tilityslomakkeella liitteineen 1-2 kuukauden erissä jälkikäteen, kuitenkin 2 kuukauden kuluessa maksatusta koskevan jakson päättymisestä. Myöhässä saapuneiden tilityslomakkeiden maksatusta ei suoriteta. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Lisätuen suuruus on enintään 500 €/kk/henkilö, kun palkattavan henkilön työaika on vähintään 30 h/vko alan säännöllisestä viikkotyöajasta ja maksettava palkka on ko. alan työehtosopimuksen mukainen tai ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole tavanomainen ja kohtuullinen palkka vähintään 1189 €/kk (v. 2018).

Oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei myönnetä, mikäli TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki tai de minimis -tuki).

Iisalmen kaupunki edellyttää, että oppisopimustoimiston maksama koulutuskorvaus sekä TE -toimiston ja Iisalmen kaupungin maksamat tuet yhteensä eivät saa ylittää ko. henkilön palkkauksesta aiheutuvia kuluja (palkka- ja sivukulut). Palkattomat poissaolot ja yli 9 arkipäivää kestävät sairauslomat on ilmoitettava Iisalmen kaupungille. Mikäli työsuhde katkeaa Iisalmen kaupungin myöntämän tuen aikana, yhdistys on velvollinen ilmoittamaan siitä Iisalmen kaupungille välittömästi.

Palvelupaikat

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Riistakatu 5A, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

Katso tiedot

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut