Nuorten kesätyötuki työnantajille

Työnantajalle voidaan myöntää kesätyötukea peruskoulunsa päättävän tai muun iisalmelaisen nuoren kesäajalle sijoittuvan työllistämisen tueksi. Kesätyötukea voidaan myöntää työnantajalle, joka ei saa tuettavaan työsuhteeseen muuta Iisalmen kaupungin työllistämisavustusta.

Kesätyötukea myönnetään palkkakustannuksiin työsuhteeseen enintään 20 työpäivän ajalta.

Tuki myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä määrärahan puitteissa. Kesätyötuen viimeinen hakupäivä on 31.8.

Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun päätöksen mukana tuleva tilityslomake liitteineen on toimitettu. Tarkat ohjeet tilityksestä tulevat päätöksen mukana. Tilityshakemuksen viimeinen palautuspäivä on 31.10.

Tukeen oikeuttavan työn tulee tapahtua koulujen kesäloman aikana. Kun kesätyötekijä ei ole opiskelija, voidaan tukea myöntää 1.5.-30.9. välille ajoittuvaan työhön. Työsuhteessa noudatetaan normaaleja alan työsopimusehtoja huomioiden nuorten työntekijöiden alakohtainen palkkahinnoittelu. Jos työehtosopimusta ei ole (esim. kotitaloustyönantajat), työssä noudatetaan työsopimuslakia (2001/55). Eri alojen yleissitovat työehtosopimukset löytyvät mm. internetistä www.finlex.fi. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, tuntipalkan on oltava vähintään 6,91€.

Työntekijä tulee olla vakuutettu tapaturmavakuutuksella. Kesätyötukea ei voida maksaa, mikäli tapaturmavakuutus ei ole voimassa.

Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että hakemuslomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Verkkoasiointi

Kesätyötukihakemus (verkkolomake työnantajille)

Työnantaja voi hakea samalla sähköisellä hakemuksella kesätyötukea viidelle palkattavalle nuorelle.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Kesätyötukihakemus

Työnantaja voi hakea kesätyötukea tällä lomakkeella iisalmelaisen 16-25 vuotiaan nuoren työllistämiseen kesän ajalle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

Taloudellinen tuki työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yritystyönantajalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut