Kustannustuen kolmas hakukierros

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen sekä linkin hakemusjärjestelmään löydät täältä Valtiokonttorin nettisivuilta.

Hae kustannustukea, jos

  • yrityksen oma liikevaihto ajalla 1.11.2020-28.2.2021 on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan 1.11.2019-28.2.2020 nähden
  • yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
  • yrityksellä on y-tunnus.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea.

 

Yksinyrittäjille tukea kustannustuesta

Kustannustuen sisältöjä ja hakuehtoja on muokattu siten, että kolmas hakukierros mahdollistaa tuen myös yksinyrittäjille. Tarkempiin ehtoihin ja hakulomakkeelle pääset edellisen kohdan linkistä.

 

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä voi edelleen hakea työttömyysturvaa, mikäli koronapandemia on vaikuttanut yritystoiminaan haitallisesti.  

Lisätietoja: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

                            

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

                                

Kaikki normaalit yritysten kehittämistuet ja -palvelut ovat käytössä

Yritysten kehittämisavustus:

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Yritysten kehittämispalvelut:

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

Business Finland:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

Ylä-Savon Veturi ry:

http://www.ylasavonveturi.fi/fi/