Tervetuloa töihin osaajien Iisalmeen!

Vesistöjen ympäröimä Iisalmi on elinvoimainen ja kehittyvä Ylä-Savon keskus. Iisalmessa näkyy vahva yrittäjyys ja seudun teollisuuden vienti on vahvempaa kuin muualla maassa ja maakunnassa. 22 000 asukkaan kaupungissa asutaan luonnonläheisesti ja turvallisesti, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, monipuolisista kaupunki- ja kulttuuripalveluista nauttien. Haluamme toivottaa uudet iisalmelaiset tervetulleiksi työskentelemään, asumaan ja viihtymään kaupungissamme!

Tältä sivulta löydät tietoa työllistymismahdollisuuksista Iisalmen kaupungissa sekä vinkkejä tahoista, joiden puoleen voit kääntyä etsiessäsi uutta työtä kaupungistamme. 


Töissä osaamisen paikassa

52030941354_365f471b28_c.jpg

Kauppojen vähentyessä ravintoloiden merkitys kasvaa Iisalmen keskustassa: Kivijalkaliikkeiden toimialarakenne on muuttunut palvelualan yritysten lisääntyessä
Valtakunnallinen keskustojen elinvoimamittaus, jossa oli mukana 37 kaupunkia, tehtiin keväällä 2022 myös Iisalmessa. Tunnusluvuissa näkyy valtakunnallisestikin keskustojen elinvoiman kehityksen haasteet. Iisalmessakaan ei tältä ole suljettu silmiä, vaan haasteet on tunnistettu ja keskustan elävöittämisen pitkäjänteinen, suunnitelmallinen kehittämistyö on aloitettu. Realiteetit, mutta myös mahdollisuudet on tunnistettu.

Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella järjestettiin Iisalmen ja Kainuun seutujen yhteinen operekrytapahtuma juuri ennen koronaa talvella 2020.png

Iisalmen ja Kajaanin seudut toteuttavat opetusalan rekrykiertueen: Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän kampuksilla tarjolla työmahdollisuuksia alan opiskelijoille ja valmistuville
Iisalmessa ja Ylä-Savon seudulla sekä Kajaanissa ja Sotkamossa päätettiin startata opetusalan rekrytointikiertueelle heti, kun koronarajoitukset sen sallivat. Kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille viedään viestiä Iisalmen ja Kajaanin seutujen uramahdollisuuksista suoraan yliopistokampuksille. Maaliskuun aikana toteuttava kiertue suuntaa Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistokampuksille tavoitteena kohdata kasvotusten opetusalan ammattilaisiksi opiskelevia. Iisalmi ja Kajaani aloittivat vastaavan kiertueen ennen koronaepidemiaa, ja silloin opiskelijoilta saadun kannustavan palautteen perusteella päätettiin nytkin tempaista tapahtumakiertue tulille. Mukana kiertueella on opettajia, rehtoreita, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja muista uramahdollisuuksista kertovia asiantuntijoita, jotka kaikki ovat enemmän kuin valmiita kertomaan opiskelijoille tarjoamistaan mahdollisuuksista.

Uusimmat työpaikat Iisalmessa
 • 30.9.2022 16.52

  Haemme toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen asianhallintavastaavaa.
  Hän työskentelee hallintopalveluissa kaupungintalolla.

  Asianhallintavastaava on kaupungin asiakirjahallinnon johtava viranhaltija ja arkistoinnin vastuuhenkilö. Hän johtaa tiedonohjaussuunnitelma TOS-projektia. Asianhallintavastaava on tietosuojavastaava ja kuuluu seitsemän hengen asiakaspalvelupisteeseen.

  Hakijalta edellytämme
  - käytännön kokemusta Twebin käytöstä tai vastaavasta asianhallintajärjestelmästä ja tiedonohjaussuunnitelmasta
  - arkistoinnin ja asianhallinnan tuntemusta
  - positiivisia vuorovaikutustaitoja ja innokkuutta asianhallinnan kehittämiseen
  - taitoa ja kykyä johtaa projektit valmiiksi
  - valmiuksia omaksua tietosuojavastaavan tehtävä

  Arvostamme kunta-alan kokemusta.

  Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opistoasteinen tutkinto ja arkistonhoitotutkinto sekä alan tuntemus. Soveltuvan arkistotutkinnon voi suorittaa valinnan jälkeen.

  Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran tehtäväkohtainen palkanosa on 3 394,93 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Viranhaltijalla on myös mahdollisuus saada puolen vuoden päästä virkasuhteen alkamisesta henkilökohtaisen työnsuorituksen arviointiin perustuvaa henkilökohtaista lisää.

  Tehtävä täytetään 1.1.2023 ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymi rekrytointi kohdentaa huomion hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat haastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja. Huomioi vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 17.10.2022 klo 12.00 mennessä. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, Pohjolankatu 14 (PL 10), 74101 IISALMI. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

  Iisalmessa, 30.9.2022
  Kaupunginjohtaja

 • 27.9.2022 14.00

  Ankkuri-nuorisotyöntekijämme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme Ankkuri-tiimiin uutta työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaiseen ekstemismiin radikalisoitumista.

  Työtä tehdään tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali- ja terveystoimesta ja nuorisopalveluista. Ankkuritiimi puuttuu alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, selvittää nuoren asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tarvittaessa avun ja tuen piiriin. Ankkuri-nuorisotyöntekijän työ sisältää tiimityötä ja itsenäistä ohjaustyötä.

  Ankkuri-nuorisotyöntekijä työskentelee Ylä-Savon kuuden kunnan alueella ja työpiste on Iisalmen poliisiasemalla. Työssä edellytetään kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä, sekä verkostotyöstä. organisointi- ja yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta sekä kehittävää työotetta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Työssä tarvitaan myös sometaitoja.

  Työ on liikkuvaa koko Ylä-Savon alueella, joten oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Työaika on 38,25h/vko ja työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

  Kelpoisuusehtona on vähintään alan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opistotasoinen tutkinto ja soveltuva kokemus. Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkanosa on 2 276,13 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksen määrään perustuvaa ammattialalisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työntekijällä on myös mahdollisuus saada puolen vuoden päästä työsuhteen alkamisesta henkilökohtaisen työnsuorituksen arviointiin perustuvaa henkilökohtaista lisää.

  Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain 504/2002 mukainen rikostaustaote (lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät). Valitusta tehdään myös turvallisuusselvitys. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 26.10.2022 klo 15.30 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf- tai jpeg-tiedostona kelpoisuutta osoittavat todistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em.määräaikaan mennessä osoitteeseen Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi. Haastattelut suoritetaan viikolla 44.

  Haussa huomioidaan myös aiemmin tehtävää hakeneet. Mikäli tehtävään ei löydetä soveltuvia hakijoita, paikka täytetään määräaikaisena.

  Iisalmessa, 27.9.2022
  Toimialajohtaja

 • 26.9.2022 14.26

  Iisalmen kaupungissa julistetaan haettavaksi koulusosionomin eli tsempparin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.11.2022 alkaen. Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Juhani Ahon koulu.

  Juhani Ahon koulu on Iisalmen ainoa yläkoulu. Koulussamme on noin 700 oppilasta ja yli 80 opetus- ja muiden alojen ammattilaista. Koulumme kaikilla luokilla on erilaisia oppijoita ja arvostamme työotetta, jossa jokaisen yksilölliset piirteet otetaan huomioon kaikessa koulun toiminnassa.

  Koulusosionomi on tärkeä osa koulumme yhteisöllistä toimintakulttuuria. Koulusosionomin tehtäviin kuuluu tiivis yhteistyö opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, ryhmä- ja teematuntien toteuttaminen ja suunnittelu, oppilaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaaminen mm. tsemppiluokassa, joustavan perusopetuksen toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä verkostoyhteistyö.

  Edellytämme työkokemusta nuorten parissa toimimisesta ja halua kehittyä nuorten moniammatillisessa kasvatustyössä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää itsenäistä työotetta.

  Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi sosionomi (amk) antaa hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseen. Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan.

  Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 21.10. klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 26.9.2022
  Rehtori

Kuntarekry.jpg

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat

Kaupungin rekrytointi on keskitetty sähköiseen kuntarekry.fi rekrytointijärjestelmään. Hakuilmoitukset julkaistaan ja hakemus kuhunkin tehtävään tai virkaan tehdään järjestelmään.

Kesätyö- ja harjoittelupaikat

Iisalmen kaupungin nuorten kesätyöpaikat ovat haussa helmi-maaliskuussa. Paikat tulevat haettaviksi sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelussa. Hakemuksen teossa ja kesätyötukeen liittyvissä kysymyksissä nuoria palvelee työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 642 8996. 

Kesätöitä on tarjolla mm.: 

 • Puistotyöhön
 • Liikennepuistoon  
 • Viherrakennukseen 
 • Tilojen siivoukseen
 • Toimistotyöhön kaavoitukseen

Hae avoinna olevia työpaikkoja tästä.

Opettajaksi kansalaisopistoon?

Onko sinulla jokin taito tai tieto, jonka voisit ja haluaisit opettaa muillekin? Tarjoudu kansalaisopiston opettajakstäyttämällä hakemus verkossa!


Pääset täyttämään hakemuksen tästä.

MessiLiveFi logo reg.png 

MessiLive.fi tarjoaa tehokasta ja vuorovaikutteista rekrytointia työnantajille ja työnhakijoille. Rekrytointitilaisuudet järjestetään TE-palvelut Messissä, joka löytyy nyt Kuopion lisäksi myös Iisalmesta!

Tapahtumia voi seurata suorana osoitteessa MessiLive.fi tai tulemalla paikanpäälle Messiin.

Iisalmen Messi sijaitsee TE-toimiston tiloissa, osoitteessa Karjalankatu 3.

YTYÄ_280x130_WEB.jpg

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke

YTYÄ!, eli Ylä-Savossa on työtä -hanke saattaa yhteen motivoituneet työntekijät ja yläsavolaiset yritykset, edistää henkilöiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia, vastaa yritysten työvoimatarpeisiin, tekee työmahdollisuuksia näkyväksi ja lisää eri toimialojen kiinnostavuutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt ja tahot, jotka ovat kiinnostuneet Ylä-Savon alueen luomista työmahdollisuuksista. Tämä tarkoittaa siis niin työnhakijoita kuin työnantajia.

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Kaupungin tukityöllistäminen

Kaupungin oma työllistäminen hoidetaan keskitetysti Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Íisalmen kaupunki työllistää omiin työyksikköihinsä ensisijaisesti työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saavia iisalmelaisia työnhakijoita.
 • Työllistämiseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöitä ovat työllisyysasiantuntijamme Sari Tolonen, puh. 040 830 4342 ja Tiina Sotisalo, puh 040 162 7039.

Lue lisää!

Muut työllistämistä tukevat palvelut

Kaupungin omiin yksiköihin työllistämisen lisäksi tuemme sekä yritystyönantajia että kolmatta sektoria työllistämistä edistävillä tukimuodoilla, osallistumme ESR-projekteihin, myönnämme Nuorten kesätyötukea sekä toimimme Iisalmen seudun monialaisessa yhteispalvelussa (Iisalmen seudun TYP). 
 • Yritystyöllistämisen ja kesätyötuen asioissa yhteyshenkilö on työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, puh. 040 642 8996.

Lue lisää aiheesta.