Tervetuloa töihin osaajien Iisalmeen!

Vesistöjen ympäröimä Iisalmi on elinvoimainen ja kehittyvä Ylä-Savon keskus. Iisalmessa näkyy vahva yrittäjyys ja seudun teollisuuden vienti on vahvempaa kuin muualla maassa ja maakunnassa. 22 000 asukkaan kaupungissa asutaan luonnonläheisesti ja turvallisesti, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, monipuolisista kaupunki- ja kulttuuripalveluista nauttien. Haluamme toivottaa uudet iisalmelaiset tervetulleiksi työskentelemään, asumaan ja viihtymään kaupungissamme!

Tältä sivulta löydät tietoa työllistymismahdollisuuksista Iisalmen kaupungissa sekä vinkkejä tahoista, joiden puoleen voit kääntyä etsiessäsi uutta työtä kaupungistamme. 


Töissä osaamisen paikassa

52030941354_365f471b28_c.jpg

Kauppojen vähentyessä ravintoloiden merkitys kasvaa Iisalmen keskustassa: Kivijalkaliikkeiden toimialarakenne on muuttunut palvelualan yritysten lisääntyessä
Valtakunnallinen keskustojen elinvoimamittaus, jossa oli mukana 37 kaupunkia, tehtiin keväällä 2022 myös Iisalmessa. Tunnusluvuissa näkyy valtakunnallisestikin keskustojen elinvoiman kehityksen haasteet. Iisalmessakaan ei tältä ole suljettu silmiä, vaan haasteet on tunnistettu ja keskustan elävöittämisen pitkäjänteinen, suunnitelmallinen kehittämistyö on aloitettu. Realiteetit, mutta myös mahdollisuudet on tunnistettu.

Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella järjestettiin Iisalmen ja Kainuun seutujen yhteinen operekrytapahtuma juuri ennen koronaa talvella 2020.png

Iisalmen ja Kajaanin seudut toteuttavat opetusalan rekrykiertueen: Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän kampuksilla tarjolla työmahdollisuuksia alan opiskelijoille ja valmistuville
Iisalmessa ja Ylä-Savon seudulla sekä Kajaanissa ja Sotkamossa päätettiin startata opetusalan rekrytointikiertueelle heti, kun koronarajoitukset sen sallivat. Kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille viedään viestiä Iisalmen ja Kajaanin seutujen uramahdollisuuksista suoraan yliopistokampuksille. Maaliskuun aikana toteuttava kiertue suuntaa Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistokampuksille tavoitteena kohdata kasvotusten opetusalan ammattilaisiksi opiskelevia. Iisalmi ja Kajaani aloittivat vastaavan kiertueen ennen koronaepidemiaa, ja silloin opiskelijoilta saadun kannustavan palautteen perusteella päätettiin nytkin tempaista tapahtumakiertue tulille. Mukana kiertueella on opettajia, rehtoreita, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja muista uramahdollisuuksista kertovia asiantuntijoita, jotka kaikki ovat enemmän kuin valmiita kertomaan opiskelijoille tarjoamistaan mahdollisuuksista.

Uusimmat työpaikat Iisalmessa
 • 28.6.2022 14.34

  Kielten lehtorimme lähtee kohti uusia haasteita ja etsimme nyt innostunutta kieltenopettajaa vahvistamaan vieraiden kielten opetuksen tiimiämme. Pakollisten ruotsin ja englannin kielten lisäksi koulussamme voi opiskella myös espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Juhani Ahon koulun kaikilla oppilailla ja opettajilla on käytössään kannettava tietokone ja toivommekin valittavalta halukkuutta kehittää omaa digipedagogista osaamistaan sekä sitoutua opetuksen kehittämiseen sähköisissä oppimisympäristöissä.

  Iisalmen kaupungissa julistetaan haettavaksi lehtorin virka 8.8.2022 alkaen toistaiseksi. Toimipaikka on virkasuhteen alkaessa Juhani Ahon koulu. Edellytämme kelpoisuutta opettaa kahta kieltä, joista toinen on ruotsi ja toinen jokin muu koulussamme opetettava kieli (englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä).

  Juhani Ahon koulu on Iisalmen ainoa yläkoulu. Koulussamme on noin 700 oppilasta ja yli 80 opetus- ja muiden alojen ammattilaista. Koulumme kaikilla luokilla on erilaisia oppijoita ja arvostamme työotetta, jossa erilaiset oppijat otetaan huomioon opetuksessa. Edellytämme valittavalta hyvää aineenhallintaa ja halua kehittyä nuorten kasvatus- ja opetustyössä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta.

  Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 14.12.1998/986 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

  Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 12.7.2022 klo 8.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 28.6.2022
  Toimialajohtaja

 • 27.6.2022 15.50

  Iisalmen kaupungissa julistetaan haettavaksi luokanopettajan virka ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023 Kauppis-Heikin koulun joustavassa esi- ja alkuopetuksen 0-2-ryhmässä. Koululla toimii lukuvuonna 2022-2023 kolme vastaavanlaista ryhmää.
  Jokaisessa ryhmässä työskentelee luokanopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja/koulunkäynnin ohjaaja.

  Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 14.12.1998/986 mukaisesti ja palkkaus OVTES:n mukaan.

  Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 15.7.2022 klo 8.30 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 27.6.2022
  Rehtori

 • 7.6.2022 15.26

  Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat - TULOS on Iisalmen kaupungin hallinnoima paikallisista lähtökohdista lähtevä kaksivuotinen hanke. Päätavoite on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten. TULOS-hankkeen painopisteitä ovat valmiiden ohjelmien toteutus suunnitellusti, elinkeinoelämän vahva osallistuminen, nuorten näkökulman huomiointi ja opettajien osallistaminen. Leader-kehittämishankerahoitus ja OLVI-säätiö rahoittavat hankkeen. Hankeaika on 1.8.2022-31.7.2024.

  Haemme hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

  Projektipäällikön työnkuvaan kuulu esim.
  - toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus eri ikäluokille yhteistyössä opettajien kanssa
  - verkostoituminen paikallisiin yrittäjäjärjestöihin ja työnantajiin ja näiden sitouttaminen
  - opettajien innostaminen hankkeeseen infotilaisuuksilla ja sparrauksilla
  - yrittäjyystuntien - ja opintokokonaisuuksien pitäminen eri luokka-asteilla ja varhaiskasvatuksessa
  - hankehallinnointi
  - yrittäjyyskasvatuspolun kehittäminen ja toimintamallin suunnittelu hankkeen jälkeiselle ajalle
  - seurantaryhmätyön organisointi.

  Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

  Hakijalle katsotaan eduksi:
  - opetusalan ja yrittäjyyden kokemus
  - Iisalmen ja Ylä-Savon yrityskentän tuntemus
  - verkosto- ja viestintäosaaminen
  - innovatiivinen sekä systemaattinen työote
  - aiempi kokemus kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista.

  Tehtävä edellyttää aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta. Projektin henkilöstön toimipaikkana on Iisalmi ja tehtävät sijoittuvat elinvoimapalveluiden yksikköön.

  Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkanosa on 3 175,31 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemus tulee tehdä viimeistään 22.7.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.

Kuntarekry.jpg

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat

Kaupungin rekrytointi on keskitetty sähköiseen kuntarekry.fi rekrytointijärjestelmään. Hakuilmoitukset julkaistaan ja hakemus kuhunkin tehtävään tai virkaan tehdään järjestelmään.

Kesätyö- ja harjoittelupaikat

Iisalmen kaupungin nuorten kesätyöpaikat ovat haussa helmi-maaliskuussa. Paikat tulevat haettaviksi sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelussa. Hakemuksen teossa ja kesätyötukeen liittyvissä kysymyksissä nuoria palvelee työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 642 8996. 

Kesätöitä on tarjolla mm.: 

 • Puistotyöhön
 • Liikennepuistoon  
 • Viherrakennukseen 
 • Tilojen siivoukseen
 • Toimistotyöhön kaavoitukseen

Hae avoinna olevia työpaikkoja tästä.

Opettajaksi kansalaisopistoon?

Onko sinulla jokin taito tai tieto, jonka voisit ja haluaisit opettaa muillekin? Tarjoudu kansalaisopiston opettajakstäyttämällä hakemus verkossa!


Pääset täyttämään hakemuksen tästä.

MessiLiveFi logo reg.png 

MessiLive.fi tarjoaa tehokasta ja vuorovaikutteista rekrytointia työnantajille ja työnhakijoille. Rekrytointitilaisuudet järjestetään TE-palvelut Messissä, joka löytyy nyt Kuopion lisäksi myös Iisalmesta!

Tapahtumia voi seurata suorana osoitteessa MessiLive.fi tai tulemalla paikanpäälle Messiin.

Iisalmen Messi sijaitsee TE-toimiston tiloissa, osoitteessa Karjalankatu 3.

YTYÄ_280x130_WEB.jpg

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke

YTYÄ!, eli Ylä-Savossa on työtä -hanke saattaa yhteen motivoituneet työntekijät ja yläsavolaiset yritykset, edistää henkilöiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia, vastaa yritysten työvoimatarpeisiin, tekee työmahdollisuuksia näkyväksi ja lisää eri toimialojen kiinnostavuutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt ja tahot, jotka ovat kiinnostuneet Ylä-Savon alueen luomista työmahdollisuuksista. Tämä tarkoittaa siis niin työnhakijoita kuin työnantajia.

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Kaupungin tukityöllistäminen

Kaupungin oma työllistäminen hoidetaan keskitetysti Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Íisalmen kaupunki työllistää omiin työyksikköihinsä ensisijaisesti työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saavia iisalmelaisia työnhakijoita.
 • Työllistämiseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöitä ovat työllisyysasiantuntijamme Sari Tolonen, puh. 040 830 4342 ja Tiina Sotisalo, puh 040 162 7039.

Lue lisää!

Muut työllistämistä tukevat palvelut

Kaupungin omiin yksiköihin työllistämisen lisäksi tuemme sekä yritystyönantajia että kolmatta sektoria työllistämistä edistävillä tukimuodoilla, osallistumme ESR-projekteihin, myönnämme Nuorten kesätyötukea sekä toimimme Iisalmen seudun monialaisessa yhteispalvelussa (Iisalmen seudun TYP). 
 • Yritystyöllistämisen ja kesätyötuen asioissa yhteyshenkilö on työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, puh. 040 642 8996.

Lue lisää aiheesta.