Tervetuloa töihin osaajien Iisalmeen!

Vesistöjen ympäröimä Iisalmi on elinvoimainen ja kehittyvä Ylä-Savon keskus. Iisalmessa näkyy vahva yrittäjyys ja seudun teollisuuden vienti on vahvempaa kuin muualla maassa ja maakunnassa. 22 000 asukkaan kaupungissa asutaan luonnonläheisesti ja turvallisesti, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, monipuolisista kaupunki- ja kulttuuripalveluista nauttien. Haluamme toivottaa uudet iisalmelaiset tervetulleiksi työskentelemään, asumaan ja viihtymään kaupungissamme!

Tältä sivulta löydät tietoa työllistymismahdollisuuksista Iisalmen kaupungissa sekä vinkkejä tahoista, joiden puoleen voit kääntyä etsiessäsi uutta työtä kaupungistamme. 


Töissä osaamisen paikassa
Uusimmat työpaikat Iisalmessa
 • 25.1.2022 10.04

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen maahanmuuttotyön asiantuntijaa ajalle 21.2. - 7.11.2022.

  Maahanmuuttotyön asiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm.:

  - Työn-, opiskelun- tai perhesiteen perusteella Suomeen tulleiden ohjaus ja neuvonta
  - Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, alkuhaastattelut
  - Maahanmuutto-/paluumuuttoasiat (luvat, rekisteröityminen, kansalaisuushakemukset, vastineet, lisäselvitykset)
  - Alueen palveluiden verkostomainen kehittäminen yhteistyössä muiden viranomaistoimijoiden kanssa
  - Alueen yritysten tukeminen maahan muuttaneiden työllistymiseen liittyvissä asioissa.

  Maahanmuuttotyön asiantuntija tulee toimimaan Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden yksikössä, toimialueenaan Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi, Pielavesi ja Keitele. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monikulttuurista työotetta, sekä toimialueen ja alueen palvelujen tuntemusta. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä ja tehtävään liittyy satunnaista iltatyötä.

  Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opintoasteinen tutkinto sekä alan tuntemus.

  Hakijalta edellytämme:

  - Kokemusta maahanmuuttotyöstä, varsinkin työn-, opiskelun- tai perhesiteen perusteella Suomeen tulleiden maahanmuuttajien kanssa työskentelystä
  - Hyviä vuorovaikutus- sekä työyhteisötaitoja
  - Kykyä niin itsenäiseen- kuin tiimityöskentelyyn
  - Erinomaista suomen kielen taitoa, suullinen ja kirjallinen
  - Muu kielitaito ei välttämätön, mutta lasketaan eduksi.

  Haastattelut pidetään viikoilla 6-7. Tehtävä täytetään 21.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan, viimeistään kuitenkin 1.3.2022 ja siinä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

  Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkanosa on 2 873,42 euroa/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

  Hakemus tulee tehdä viimeistään 8.2.2022 klo 15.30 ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.

 • 24.1.2022 12.48

  Sinä SOTE-alan ammattilainen, joka omaat myös businessvainua. Meillä on Sinulle töitä!

  SOPIEN 2.0 - Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan on maakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Savonia Ammattikorkeakoulu Oy, Iisalmen kaupunki ja Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy. Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona hyödyntäen järjestämisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeeseen voi tutustua nettisivuilla https://navitas.fi/sopien20-hanke

  Nykyisen työntekijän siirtyessä saman projektin sisällä Navitaksen palvelukseen haemme hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2022 saakka

  YRITYSKEHITTÄJÄÄ

  Yrityskehittäjän tehtäviin kuuluvat mm.:
  - toimiminen Iisalmen kaupungin osatoteutuksen projektivastaavana
  - Ylä-Savon alueella yritysten aktivointi mukaan hankkeen toimenpiteisiin, yrityksille tehtävät kehittämiskartoitukset ja yritysten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi
  - hankeviestintä ja tiedottaminen Ylä-Savon alueella
  - tiivis yhteistyö hankkeen eri sidosryhmien (kunnat, kuntayhtymät, yritykset) ja muun hankehenkilöstön kanssa
  - osatoteutukseen liittyvät hallinnointi- ja hankeraportointitehtävät.

  Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opistoasteinen tutkinto tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto sekä alan tuntemus.

  HAKIJALLE KATSOTAAN EDUKSI:

  - työkokemus sosiaali- ja terveysalalta erityyppisistä kehittämistehtävistä ja/tai alan liiketoimintaosaaminen
  - kuntasektorin tuntemus sekä kokemus palvelusetelien hyödyntämisestä pk-yrityksissä
  - aktiivinen ja innostava työote sekä erinomaiset yhteistyö- ja viestintätaidot
  - aiempi kokemus EU-hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista.

  Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 1.3.2022 alkaen. Yrityskehittäjän toimipaikkana on Iisalmi ja tehtävä sijoittuu elinvoimapalveluiden toimintayksikköön. Hankkeen työntekijät liikkuvat koko maakunnan alueella, joten työ edellyttää auton käyttöä. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja tehtäväluokituksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3 175,31 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 7.2.2022 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pidetään viikolla 7 Iisalmessa tai etähaastatteluina. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

 • 17.1.2022 14.37

  Life & Career - Elämä ja Ura Ylä-Savossa on maahanmuutto- ja kv- rekrytointipalveluiden kehittämiseen liittyvä ESR-hanke, josta Iisalmen kaupunki on jättänyt rahoitushakemuksen ELY-keskukselle. Hankkeen tavoitteena on saada alueelle lisää kansainvälistä työvoimaa ja kehittää maahanmuutto- ja kv-rekrytointipalveluiden palveluprosessia Ylä-Savon alueella.

  Hankkeessa on avoinna projektipäällikön ja projektisuunnittelijan tehtävät. Lisäksi hankkeen käytettävissä on osa-aikaisen hankesihteerin työpanos. Hanke käynnistyy rahoituspäätöksen varmistuttua maaliskuun 2022 alussa ja kestää 31.12.2023 saakka.

  Haemme hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

  Projektipäällikön tehtäviin kuuluu mm.
  - hankkeen käytännön toimenpiteiden organisointi sekä operatiivinen esimiestyö
  - verkostoyhteistyö maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyvien toimijoiden ja työnantajien kanssa sekä yhteisen palvelu- ja toimintamallin kehittäminen
  - kansainvälisten rekrypilottien suunnittelu ja organisointi valittuihin kohdemaihin yhdessä työnantajien ja koulutustahojen kanssa
  - osallistuminen markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden suunnitteluun
  - hankkeen hallinnoinnin tehtävät kuten hankintojen kilpailuttaminen ja raportointi.

  Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opistoasteinen tutkinto tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto sekä alan tuntemus.

  Hakijoille katsotaan eduksi:
  - työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tehtäväkentän tuntemus
  - kokemus maahanmuuttotyöstä, varsinkin työn-, opiskelun- tai perhesiteen perusteella Suomeen tulleiden maahanmuuttajien kanssa työskentelystä
  - hr-toimintoihin tai rekrytointikäytäntöihin liittyvä osaaminen
  - verkosto-osaaminen ja innovatiivisuus
  - aiempi kokemus kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista.

  Tehtävä edellyttää aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta. Kielitaitovaatimuksena suomen kielen lisäksi vähintään englannin kielen sujuva kirjallinen ja suullinen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi.

  Projektin henkilöstön toimipaikkana on Iisalmi ja tehtävät sijoittuvat maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden yksikköön. Hankkeen toimialueena on koko Ylä-Savo ja tehtävässä edellytetään liikkumista koko toimialueella, joten edellytyksenä tehtävään on ajokortti. Oman auton käyttömahdollisuus luetaan eduksi, mutta käytettävissä on työnantajan yhteiskäyttöauto.

  Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkanosa on 3 508,20 €/kk euroa/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemus tulee tehdä viimeistään 31.1.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.

Kuntarekry.jpg

Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat

Kaupungin rekrytointi on keskitetty sähköiseen kuntarekry.fi rekrytointijärjestelmään. Hakuilmoitukset julkaistaan ja hakemus kuhunkin tehtävään tai virkaan tehdään järjestelmään.

Kesätyö- ja harjoittelupaikat

Iisalmen kaupungin nuorten kesätyöpaikat ovat haussa helmi-maaliskuussa. Paikat tulevat haettaviksi sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelussa. Hakemuksen teossa ja kesätyötukeen liittyvissä kysymyksissä nuoria palvelee työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 642 8996. 

Kesätöitä on tarjolla mm.: 

 • Puistotyöhön
 • Liikennepuistoon  
 • Viherrakennukseen 
 • Tilojen siivoukseen
 • Toimistotyöhön kaavoitukseen

Hae avoinna olevia työpaikkoja tästä.

Opettajaksi kansalaisopistoon?

Onko sinulla jokin taito tai tieto, jonka voisit ja haluaisit opettaa muillekin? Tarjoudu kansalaisopiston opettajakstäyttämällä hakemus verkossa!


Pääset täyttämään hakemuksen tästä.

MessiLiveFi logo reg.png 

MessiLive.fi tarjoaa tehokasta ja vuorovaikutteista rekrytointia työnantajille ja työnhakijoille. Rekrytointitilaisuudet järjestetään TE-palvelut Messissä, joka löytyy nyt Kuopion lisäksi myös Iisalmesta!

Tapahtumia voi seurata suorana osoitteessa MessiLive.fi tai tulemalla paikanpäälle Messiin.

Iisalmen Messi sijaitsee TE-toimiston tiloissa, osoitteessa Karjalankatu 3.

YTYÄ_280x130_WEB.jpg

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke

YTYÄ!, eli Ylä-Savossa on työtä -hanke saattaa yhteen motivoituneet työntekijät ja yläsavolaiset yritykset, edistää henkilöiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia, vastaa yritysten työvoimatarpeisiin, tekee työmahdollisuuksia näkyväksi ja lisää eri toimialojen kiinnostavuutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt ja tahot, jotka ovat kiinnostuneet Ylä-Savon alueen luomista työmahdollisuuksista. Tämä tarkoittaa siis niin työnhakijoita kuin työnantajia.

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Kaupungin tukityöllistäminen

Kaupungin oma työllistäminen hoidetaan keskitetysti Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Íisalmen kaupunki työllistää omiin työyksikköihinsä ensisijaisesti työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saavia iisalmelaisia työnhakijoita.
 • Työllistämiseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöitä ovat työllisyysasiantuntijamme Sari Tolonen, puh. 040 830 4342 ja Tiina Sotisalo, puh 040 162 7039.

Lue lisää!

Muut työllistämistä tukevat palvelut

Kaupungin omiin yksiköihin työllistämisen lisäksi tuemme sekä yritystyönantajia että kolmatta sektoria työllistämistä edistävillä tukimuodoilla, osallistumme ESR-projekteihin, myönnämme Nuorten kesätyötukea sekä toimimme Iisalmen seudun monialaisessa yhteispalvelussa (Iisalmen seudun TYP). 
 • Yritystyöllistämisen ja kesätyötuen asioissa yhteyshenkilö on työnsuunnittelija Maarit Tikkanen, puh. 040 642 8996.

Lue lisää aiheesta.