Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvonta-mittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua. Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennusalue on raivattu ja pintamaa kuorittu. Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Rakennuksen merkinnän tai sijaintikatselmuksen voi tilata puhelinnumeroista:

040 830 2729 tai 040 355 1860

Palvelu on maksullinen.

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Puhelinasiointi

Rakennushankkeen maastomittausten tilaaminen

Tilaa rakennushankkeen maastomittaukset kaksi arkipäivää ennen haluttua ajankohtaa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3551860 Puh. +358 40 8302729

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Omakotitontin ostaminen tai vuokraaminen

Iisalmen kaupungilla on tarjolla monipuolisesti tontteja omakotiasumiseen usealla eri asuinalueella.

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut