Kaupunginhallituksen avustukset

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille. Avustusten yhtenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa Iisalmessa. Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Lisäksi avustusten myöntämisessä huomioidaan yhdistyksen toiminnan vakiintuneisuus ja jatkuvuus.

Kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteita.

Kaupunginhallituksen harkinnanvaraiset toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavana 21.1.-22.2.2019 klo 15 mennessä. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen sähköpostitse kaupungin kirjaamoon kirjaamo@iisalmi.fi.

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään 25.3.2019. Avustukset voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Avustus voidaan maksaa, kun avustuksen saaja on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvityksen edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on tilinpäätösasiakirjojen eli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastus-/toiminnantarkastuskertomuksen toimittaminen kaupungille. Avustuksensaajan tulee myöhemmin toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kuukauden kuluttua toiminnan toteutuksesta, kuitenkin viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja: talousjohtaja Eeva Suomalainen, eeva.suomalainen@iisalmi.fi, puh. 040 652 4002.

Avustuksia voivat saada iisalmelaiset rekisteröityneet yhdistykset.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten tapahtumien, hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus myöntää kohdeavustuksia järjestöille ja yhteisöille, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja joiden toiminta vahvistaa alueen elinkeinoelämää, edistää iisalmelaisten hyvinvointia ja perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallisuuden edistämiseen.

Avustusta eivät voi saada järjestöt tai yhteisöt, jotka ovat Iisalmen kaupungin ostopalvelusopimuksen piirissä.

Mikäli avustuksen hakija on saanut kaupungilta muuta tukea toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa avustushakemuksessa.

Verkkoasiointi

Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupunginhallituksen toiminta- tai kohdeavustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Katso tiedot

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Iisalmen kaupunki maksaa määrärahojen puitteissa järjestöille oppisopimuskoulutukseen lisätukea.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut