Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Vuonna 2018 Iisalmen kaupunki on ottanut käyttöön tapahtumatukihaun, jonka kautta myönnetään tukea Iisalmessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2019 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 35 000 euroa. Tukea ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista.

Tapahtumatukien luokat

Paikalliset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 1 000 €

• Tapahtumat näkyvät paikallisesti

• Kävijät ovat lähinnä paikallisia

Keskikokoiset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 3 000 €

• Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia

• Kävijöitä tulee myös muista lähikunnista

Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan, mahdollista saada tukea 0 – 5 000 €

• Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti

• Kävijöitä tulee ympäri Suomea

• Tapahtumassa huomattava määrä kävijöitä

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä verkkolomakkeella keväisin tammi-helmikuussa tarkemmin kaupungin sivuilla ilmoitettuna aikana.

Tukea ei enää myönnetä erikseen käyttöoikeuksina mainospaikkoihin, tiloihin ja alueisiin vaan ainoastaan rahallisena tukena.

Hakemuksessa mainitut liitteet tulee toimittaa kirjaamo@iisalmi.fi sähköpostiin tai kaupungintalon kirjaamoon, Pohjolankatu 14, määräaikaan mennessä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Kaupunginhallitus.

Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportointilomakkeen kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Raportissa ilmenee mm. Osallistuja- ja kävijämäärät, tapahtuman talousselvitys, selvitys tapahtuman onnistumisesta tavoitteisiin nähden, tapahtuman kehityssuunnitelmat tuleville vuosille, tapahtuman toistuvuus.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen.

Sopimusehtojen täyttämättä jättäminen voi johtaa tulevien tukien eväämiseen.

  1. Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea toimijalle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman.
  2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
  3. Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
  4. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan tapahtumaan, johon kaupunki itse osallistuu yhteistyökumppanina ja osoittaa siihen myös rahallista tukea.
  5. Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
  6. Tukea ei voi saada, jos hakija on saanut kaupungin kohdeavustusta samaan tapahtumaan.
  7. Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös toimija, joka saa tukea solmitun yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden.
  8. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
  9. Tapahtumatukea saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin tulee saada näkyvyyttä tukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä sekä itse tapahtumassa.

10. Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportin tapahtumasta, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.

11. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 €:n tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä sitten, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.

12. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Maatilatalouden kehittämisavustukset

Ylä-Savon maaseutuhallinnon yhteislautakunta myöntää vuosittain kehittämistukia, joilla kannustetaan kehittämään maatilayritysten toimintaa.

Katso tiedot

Kasvuyrityspalvelut

Neuvontaa ja tukea kasvuyrityksille.

Katso tiedot

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraus

Iisalmen kaupungilta voit vuokrata tapahtumakenttiä ja mainospaikkoja.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut