Lupien lomakkeet

Rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat sekä toimenpideilmoitukset (hakemus täytetään vain tarvittavilta osin):

Lupahakemus 2018.docx (täytettävä)

Lupahakemus 2018.pdf

Selvitys naapurin kuulemisesta, erillinen lomake:

Naapurin kuuleminen.doc (täytettävä)

Vastaavan ja erityisalan työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake:

Työnjohtajalomake.doc (täytettävä)

Erillinen pääsuunnittelijan sitoumus:

Pääsuunnittelijan sitoumus.docx (täytettävä)

Lupien jatkoaikahakemus:

Jatkoaikahakemus.docx (täytettävä)

 

Rakentamisen aikaiset lomakkeet

Omakoti-, pari- ja rivitalot (täytetään soveltuvilta osin, esim. vapaa-ajan rakennukset, talousrakennukset jne.): 

Pientalon tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

Pientalon tarkastusasiakirja.pdf

Muut rakennukset (esim. kerrostalot, liike- ja teollisuusrakennukset jne.):

Rakennustyön tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

Rakennustyön tarkastusasiakirja.pdf

IV- ja KVV-työt:

IV-työn tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

IV-työn tarkastusasiakirja.pdf

KVV-työn tarkastusasiakirja.doc (täytettävä)

KVV-työn tarkastusasiakirja.pdf