Tavoitteena on jo ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin "Vihreänä Kaupunkina".

Iisalmen kaupungille on  laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikelle muulle suunnittelulle ja kaavoitukselle. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien ja myös kaupunkiluonnon säilyminen sekä edelleen kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Puistot hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän hoitoluokituksen mukaisesti jonka pohjana on valtakunnallinen "Viheralueiden hoitoluokitus" opas. Luokituksessa puistot jaetaan rakennettuihin AII- ja AIII-luokan puistoihin, B-luokan maisemaniittyihin, CI- ja CIII-luokkien taajamametsiin (ns. puistometsiin) sekä E-luokan erityisalueisiin, joille on tehty erillinen hoitosuunnitelma.
Yhteystiedot

Ryytty Tarja

puutarhuri
Teollisuuskatu 2
040 588 9031
tarja.ryytty@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi
Lisätietoja
Puistojen hoitoluokitus karttapalvelussa
merkkien selitteet.JPG