Löytöeläinpalvelut

Iisalmen kaupungin alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen ns. löytöeläinten eli koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoitopalvelun tuottaa Farmin asukit Jyrskynvirrantilalla Sonkajärvellä. Eläimen löytäjä voi toimittaa sen Jyrskynvirrantilalle tai, mikäli löytäjällä ei ole mahdollisuutta eläintä toimittaa, sopia sen noutamisesta palvelun tuottajan kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan kunnalle korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Yrittäjä perii eläimen omistajalta seuraavat hoitomaksut (alv 0 %):

-koirien vuorokausimaksu 10 eur/vrk

-kissojen vuorokausimaksu 8 eur/vrk

-emokissan ja pentujen vuorokausimaksu 12 eur/vrk

-muiden pienikokoisten lemmikkieläinten vuorokausimaksu 4 eur/vrk

-muut eläimet sovitaan tapauskohtaisesti

-sairaan eläimen hoitolisä 2 eur/vrk

Palvelupaikat

Jyrskynvirrantila

Jyrskynvirrantila ottaa vastaan löytökoiria ja kissoja Sonkajärven, Vieremän ja Iisalmen kuntien alueelta.

Paununniementie 153, 74300 SONKAJÄRVI

Kaikki tiedot

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan tai kuntien yhteisesti järjestämään löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jollei eläintä voida vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläinsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Liittyvät palvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut