Löytöeläinpalvelut

Iisalmen kaupungin alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen ns. löytöeläinten eli koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoitopalvelun tuottaa Kiuruveden Löytölä Kiuruvedellä. Eläimen löytäjä voi toimittaa sen Kiuruveden Löytölään tai, mikäli löytäjällä ei ole mahdollisuutta eläintä toimittaa, sopia sen noutamisesta palvelun tuottajan kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, kuljetuksesta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Yrittäjä perii eläimen omistajalta seuraavat hoitomaksut (alv 0 %):

-koirien vuorokausimaksu 12 eur/vrk

-kissojen vuorokausimaksu 8 eur/vrk

-muiden pienikokoisten lemmikkieläinten vuorokausimaksu 8 eur/vrk

Palvelupaikat

Kiuruveden Löytölä

Kiuruveden Löytölä ottaa vastaan löytökoiria ja kissoja Sonkajärven, Vieremän ja Iisalmen kuntien alueelta.

Lahdentie 70, 74680 MYLLYNIEMI

Aukioloajat

Käynti sovitava aina etukäteen!
Ma - Ti: 08:00 - 21:00
Ke - To: 08:00 - 21:00
Pe - La: 08:00 - 21:00
Su: 08:00 - 21:00

Kaikki tiedot

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan tai kuntien yhteisesti järjestämään löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jollei eläintä voida vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Liittyvät palvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut