Ilmoitus sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta keskeyttämisestä

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi, Vieremä, Keitele, Pielavesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Kiuruvesi

Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi silloin kun kiinteistö on kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä korkeintaan 6 kuukautta asiasta sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidempien keskeytysten myöntämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytössään kiinteistökohtainen jäteastia, ja että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön.


Lomakkeet

Ilmoitus sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta keskeyttämisestä

Palvelut

Jätteenkuljetus

Katso tiedot