Keskeiset tunnusluvut

Vesilaitoksella oli 2017 vuoden lopussa jakeluverkostoa seuraavasti:

Omaa vesijohtoverkostoa 293 km
jakelukäytössä olevaa Ylä-Savon Vesi Oy:n verkostoa 71 km
jakelukäytössä olevia vesiosuuskuntien ja yhtiöiden verkostoa 278 km
jätevesiviemäriverkostoa 171 km
jätevedenpumppaamoita 66 kpl
vesijohtoverkoston virtausmittauskaivoja 23 kpl
Asiakkaille toimitettu vesi 1 679 291 m3
Asiakkailta vastaanotettu jätevesi 1 577 282 m3
Vesijohtoverkostoon liittyjät / km
Vuosi Liittyjät / kpl Verkoston pituus / km Liittyjät kpl / verkosto km
2018 4 698 364 12.91
2013 4 622 329 14.05
2008 4 671 314 14.88

Verkostoon liittyjiksi on laskettu myös tarkkailumittarit.