Keskeiset tunnusluvut

Vesilaitoksella oli 2019 vuoden lopussa jakeluverkostoa seuraavasti:

Omaa vesijohtoverkostoa 295 km
jakelukäytössä olevaa Ylä-Savon Vesi Oy:n verkostoa 71 km
jakelukäytössä olevia vesiosuuskuntien ja yhtiöiden verkostoa 277 km
jätevesiviemäriverkostoa 173 km
jätevedenpumppaamoita 67 kpl
vesijohtoverkoston virtausmittauskaivoja 23 kpl
Asiakkaille toimitettu vesi 1 668 196 m3
Asiakkailta vastaanotettu jätevesi 1 561 331 m3
Vesijohtoverkostoon liittyjät / km
Vuosi Liittyjät / kpl Verkoston pituus / km Liittyjät kpl / verkosto km
2019 4 718 366 12.89
2013 4 622 329 14.05
2008 4 671 314 14.88

Verkostoon liittyjiksi on laskettu myös tarkkailumittarit.