Jäteveden puhdistus

Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo puhdistaa Iisalmen kaupungin, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella olevien kuluttajien jätevedet Itä-Suomen Ympäristölupaviraston vuonna 2009 antaman ympäristölupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus on käynnistynyt kesällä 2017. Saneerauksen tarkoituksena on uusia vanhentunutta tekniikkaa ja rakentaa uusia osastoja vastaamaan kasvanutta kuormitusta. Saneeraus valmistuu vuonna 2019.

Vuohiniemen vedenpuhdistamo

Puhdistusprosessin toimintaperiaate

Puhdistamo on kemiallisbiologinen aktiivilietelaitos, jossa orgaaninen aine, typpi ja pääosa fosforista poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa.

Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset:

BOD7 ATU pitoisuus alle 10 mg O2/l käsittelyteho yli 95 %
CODCR pitoisuus alle 125 mg/l käsittelyteho yli 75 %
Kiintoaine pitoisuus alle 35 mg/l käsittelyteho yli 90 %
Kokonaisfosfori pitoisuus alle 0,4 mg/l käsittelyteho yli 95 %
Kokonaistyppi T > 12º käsittelyteho yli 70 %

 

Hyvä tietää

Viemäriin kuuluvaa likavettä ovat:

 • wc:n huuhteluvesi
 • peseytymisessä käytetty vesi
 • astian- ja pyykinpesuvedet ja muut pesuvedet

Viemäri ja WC eivät ole roska-astia, sinne ei saa laittaa:

 • sanomalehtiä ja käsipaperipyyhkeitä
 • vaatteita
 • vaippoja ja vanupuikkoja
 • ruoantähteitä
 • kissanhiekkaa

Viemäriin ja WC:hen ei saa myöskään kaataa ongelmajätteitä kuten:

 • bensiiniä ja liuottimia
 • jäähdytysnesteitä
 • maalia ja muita. pintakäsittelyaineita
 • lääkkeitä tai myrkyllisiä aineita
 • desinfiointiaineita

Jätevesiviemäriin ei kuulu myöskään sade-, salaoja- tai sulamisvedet.