Jäteveden puhdistus

Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo puhdistaa Iisalmen kaupungin, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella olevien kuluttajien jätevedet Itä-Suomen Ympäristölupaviraston vuonna 2009 antaman ympäristölupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti.

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo on uusittu lähes kokonaan ja prosessiosia laajennettu vuonna 2020 valmistuneessa saneerauksessa.  

DJI_0099_rajattu.jpg

Puhdistusprosessin toimintaperiaate

Puhdistamo on kemiallisbiologinen aktiivilietelaitos, jossa orgaaninen aine, typpi ja pääosa fosforista poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa.

Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset:

BOD7 ATU pitoisuus alle 10 mg O2/l käsittelyteho yli 95 %
CODCR pitoisuus alle 125 mg/l käsittelyteho yli 75 %
Kiintoaine pitoisuus alle 35 mg/l käsittelyteho yli 90 %
Kokonaisfosfori pitoisuus alle 0,4 mg/l käsittelyteho yli 95 %
Kokonaistyppi T > 12º käsittelyteho yli 70 %

 

Hyvä tietää

Viemäriin kuuluvaa likavettä ovat:

 • wc:n huuhteluvesi
 • peseytymisessä käytetty vesi
 • astian- ja pyykinpesuvedet ja muut pesuvedet

Viemäri ja WC eivät ole roska-astia, sinne ei saa laittaa:

 • sanomalehtiä ja käsipaperipyyhkeitä
 • vaatteita
 • vaippoja ja vanupuikkoja
 • ruoantähteitä
 • kissanhiekkaa

Viemäriin ja WC:hen ei saa myöskään kaataa ongelmajätteitä kuten:

 • bensiiniä ja liuottimia
 • jäähdytysnesteitä
 • maalia ja muita. pintakäsittelyaineita
 • lääkkeitä tai myrkyllisiä aineita
 • desinfiointiaineita

Jätevesiviemäriin ei kuulu myöskään sade-, salaoja- tai sulamisvedet.

Iisalmen Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2021.pdf