Kunnan kokousmenettelyn perussäännökset ovat kuntalaissa (410/2015).  Lain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön sisällöstä on tarkemmat määräykset lain 90 §:ssä.
 
Tiedustelut hallintojohtaja Tiina Karppinen, tiina.karppinen@iisalmi.fi
Ohjeet ja säännöt
Aloitetoiminnan sääntö.pdf (10,2 kB)
Edvin ja Margit Paanasen rahaston säännöt.pdf (6,3 kB)
Elvi Rönkön rahaston säännöt.pdf (4,3 kB)
Helmi Johanna Makkosen rahaston säännöt.pdf (14,8 kB)
Henkilöstöohjelma 2016- 2018.pdf (333,8 kB)
Hissiavustuksen myöntämisperusteet.pdf (555,5 kB)
Iisalmen kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje.pdf (644,1 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö 2018- (1,24 MB)
Iisalmen kaupungin hankeohje.pdf (551 kB)
Iisalmen kaupungin hankintaohje.pdf (771,5 kB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus 2018–2021, hyv. Kvalt. 12.11.2018 § 83 (1,89 MB)
Iisalmen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.pdf (1,22 MB)
Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet, soveltamisohje.pdf (267,7 kB)
Iisalmen kaupungin nuorisotakuusuunnitelma 2016-2017.pdf (655,5 kB)
Iisalmen kaupungin palvelustrategia vuoteen 2015.pdf (745,8 kB)
Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2017-2021.pdf (573 kB)
Iisalmen kaupungin sosiaalisen median ohje.pdf (924,6 kB)
Iisalmen kaupungin talousohje.pdf (768,7 kB)
Iisalmen kaupungin toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.pdf (159,4 kB)
Iisalmen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2017-2019.pdf (1,98 MB)
Iisalmen kaupungin viestintästrategia.pdf (531,6 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2020.pdf (907,9 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Ikäihmisten neuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (73,2 kB)
Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma 2016-2017, Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.pdf (510,2 kB)
Johanna Väisäsen rahaston säännöt.pdf (4,1 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten periaatteet, KV 29.4.2013 § 46.pdf (13,5 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston varojen sijoitussuunnitelma.pdf (39,7 kB)
Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010.pdf (405,6 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021.pdf (2,36 MB)
Lyseon stipendirahaston säännöt.pdf (4,2 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (79,3 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Opintorahaston säännöt.pdf (6,6 kB)
Peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (4,4 kB)
Poistosuunnitelma.pdf (69,7 kB)
Rakennusjärjestys 2020.pdf (409,9 kB)
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KVALT 11.11.2019 § 80.pdf (702,5 kB)
Talous-ja toimintasuunnitelma 2020-2022 kvalt 2.12.2019.pdf (4,45 MB)
Toimitilastrategia KVALT 11.11.2019 § 82.pdf (940,1 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (68,1 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (74,1 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2023.pdf (836,4 kB)
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelma 2013-2016.pdf (822,2 kB)
Ylä-Savon Sote perussopimus 1.1.2018.pdf (818,8 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)