Kunnan kokousmenettelyn perussäännökset ovat kuntalaissa (410/2015).  Lain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön sisällöstä on tarkemmat määräykset lain 90 §:ssä.
 
Tiedustelut hallintojohtaja Tiina Karppinen, tiina.karppinen@iisalmi.fi

Ohjeet ja säännöt
Iisalmen kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje.pdf (644,1 kB)
Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet.pdf (283,3 kB)
Iisalmen kaupungin eettiset periaatteet 2022.pdf (156,9 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö 1.8.2022.pdf (828,8 kB)
Iisalmen kaupungin hankeohje.pdf (4,52 MB)
Iisalmen kaupungin hankintaohje.pdf (771,5 kB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025.pdf (19,86 MB)
Iisalmen kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.pdf (7,14 MB)
Iisalmen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.pdf (1,22 MB)
Iisalmen kaupungin konserniohje, voimaan 1.3.2022 alkaen.pdf (3,37 MB)
Iisalmen kaupungin opintorahaston säännöt.pdf (287,9 kB)
Iisalmen kaupungin sijoitussuunnitelma, voimaan 1.3.2022.pdf (2,42 MB)
Iisalmen kaupungin talousohje.pdf (768,7 kB)
Iisalmen kaupungin tasa-arvosuunnitelma 2020-2022.pdf (838,9 kB)
Iisalmen kaupungin toimintamalli.docx (238 kB)
Iisalmen kaupungin viestintästrategia.pdf (531,6 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2025.pdf (436,2 kB)
Iisalmen lukion stipendirahaston säännöt.pdf (160,5 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Iisalmen peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (220,9 kB)
Ikäihmisen neuvoston toimintaohje 1.1.2022.pdf (738,6 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten periaatteet, KV 29.4.2013 § 46.pdf (13,5 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely (EVA), kh 4.6.2018 § 147.pdf (15,9 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025.pdf (1,68 MB)
Luottamushenkilöiden palkkio-ohje 1.8.2021.pdf (416,5 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 23.11.2020 § 307.pdf (117,7 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Palvelusetelin sääntökirja.pdf (318,2 kB)
Rakennusjärjestys 2020.pdf (409,9 kB)
Toimitilastrategia KVALT 11.11.2019 § 82.pdf (940,1 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (68,1 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje 1.1.2022.pdf (717,9 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2023.pdf (836,4 kB)
Ylä-Savon Sote perussopimus 1.1.2018.pdf (818,8 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)