Kunnan kokousmenettelyn perussäännökset ovat kuntalaissa (410/2015).  Lain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön sisällöstä on tarkemmat määräykset lain 90 §:ssä.
 
Tiedustelut hallintojohtaja Tiina Karppinen, tiina.karppinen@iisalmi.fi
Ohjeet ja säännöt
Aloitetoiminnan sääntö.pdf (10,2 kB)
Edvin ja Margit Paanasen rahaston säännöt.pdf (6,3 kB)
Elvi Rönkön rahaston säännöt.pdf (4,3 kB)
Helmi Johanna Makkosen rahaston säännöt.pdf (14,8 kB)
Henkilöstöohjelma 2016- 2018.pdf (333,8 kB)
Hissiavustuksen myöntämisperusteet.pdf (555,5 kB)
Iisalmen kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje.pdf (644,1 kB)
Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet.pdf (283,3 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö 2018- (1,24 MB)
Iisalmen kaupungin hankeohje.pdf (551 kB)
Iisalmen kaupungin hankintaohje.pdf (771,5 kB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus 2018–2021, hyv. Kvalt. 12.11.2018 § 83 (1,89 MB)
Iisalmen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.pdf (1,22 MB)
Iisalmen kaupungin konserniohje.pdf (635,5 kB)
Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet, soveltamisohje.pdf (267,7 kB)
Iisalmen kaupungin nuorisotakuusuunnitelma 2016-2017.pdf (655,5 kB)
Iisalmen kaupungin palvelustrategia vuoteen 2015.pdf (745,8 kB)
Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2017-2021.pdf (573 kB)
Iisalmen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KVALT 11.11.2019 § 80.pdf (702,5 kB)
Iisalmen kaupungin talousohje.pdf (768,7 kB)
Iisalmen kaupungin tasa-arvosuunnitelma 2020-2022.pdf (838,9 kB)
Iisalmen kaupungin toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.pdf (3,15 MB)
Iisalmen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2017-2019.pdf (1,98 MB)
Iisalmen kaupungin viestintästrategia.pdf (531,6 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2020.pdf (907,9 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2025.pdf (436,2 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Ikäihmisten neuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (73,2 kB)
Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma 2016-2017, Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.pdf (510,2 kB)
Johanna Väisäsen rahaston säännöt.pdf (4,1 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten periaatteet, KV 29.4.2013 § 46.pdf (13,5 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston varojen sijoitussuunnitelma.pdf (39,7 kB)
Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely (EVA), kh 4.6.2018 § 147.pdf (15,9 kB)
Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010.pdf (405,6 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021.pdf (2,36 MB)
Lyseon stipendirahaston säännöt.pdf (4,2 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 23.11.2020 § 307.pdf (117,7 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Opintorahaston säännöt.pdf (6,6 kB)
Peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (4,4 kB)
Poistosuunnitelma.pdf (69,7 kB)
Rakennusjärjestys 2020.pdf (409,9 kB)
Talous-ja toimintasuunnitelma 2020-2022 kvalt 2.12.2019.pdf (4,45 MB)
Toimitilastrategia KVALT 11.11.2019 § 82.pdf (940,1 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (68,1 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (74,1 kB)
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja.pdf (311,5 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2023.pdf (836,4 kB)
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelma 2013-2016.pdf (822,2 kB)
Ylä-Savon Sote perussopimus 1.1.2018.pdf (818,8 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)