Kunnan kokousmenettelyn perussäännökset ovat kuntalaissa (410/2015).  Lain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön sisällöstä on tarkemmat määräykset lain 90 §:ssä.
 
Tiedustelut hallintojohtaja Tiina Karppinen, tiina.karppinen@iisalmi.fi

 

Ohjeet ja säännöt
Aloitetoiminnan sääntö.pdf (10,2 kB)
Edvin ja Margit Paanasen rahaston säännöt.pdf (6,3 kB)
Elvi Rönkön rahaston säännöt.pdf (4,3 kB)
Helmi Johanna Makkosen rahaston säännöt.pdf (14,8 kB)
Hissiavustuksen myöntämisperusteet.pdf (555,5 kB)
Iisalmen kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje.pdf (644,1 kB)
Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet.pdf (283,3 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosäännön apuväline, talousasioiden toimivallat 1.8.2021.pdf (843,1 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö 1.8.2021.pdf (868,8 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö 2018- (1,24 MB)
Iisalmen kaupungin hankeohje.pdf (551 kB)
Iisalmen kaupungin hankintaohje.pdf (771,5 kB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus 2018–2021, hyv. Kvalt. 12.11.2018 § 83 (1,89 MB)
Iisalmen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.pdf (1,22 MB)
Iisalmen kaupungin konserniohje.pdf (635,5 kB)
Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet, soveltamisohje.pdf (267,7 kB)
Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2017-2021.pdf (573 kB)
Iisalmen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KVALT 11.11.2019 § 80.pdf (702,5 kB)
Iisalmen kaupungin talousohje.pdf (768,7 kB)
Iisalmen kaupungin tasa-arvosuunnitelma 2020-2022.pdf (838,9 kB)
Iisalmen kaupungin toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.pdf (3,15 MB)
Iisalmen kaupungin viestintästrategia.pdf (531,6 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2025.pdf (436,2 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Ikäihmisten neuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (73,2 kB)
Johanna Väisäsen rahaston säännöt.pdf (4,1 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten periaatteet, KV 29.4.2013 § 46.pdf (13,5 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston varojen sijoitussuunnitelma.pdf (39,7 kB)
Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely (EVA), kh 4.6.2018 § 147.pdf (15,9 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021.pdf (2,36 MB)
Luottamushenkilöiden palkkio-ohje 1.8.2021.pdf (416,5 kB)
Lyseon stipendirahaston säännöt.pdf (4,2 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 23.11.2020 § 307.pdf (117,7 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Opintorahaston säännöt.pdf (6,6 kB)
Peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (4,4 kB)
Poistosuunnitelma.pdf (69,7 kB)
Rakennusjärjestys 2020.pdf (409,9 kB)
Toimitilastrategia KVALT 11.11.2019 § 82.pdf (940,1 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (68,1 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (74,1 kB)
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja.pdf (311,5 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2023.pdf (836,4 kB)
Ylä-Savon Sote perussopimus 1.1.2018.pdf (818,8 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)