Toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2021

 
Teknisen lautakunnan / Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano, toimikausi 1.6.2017–31.5.2021

Kasvokuva Olavi Haankedosta

Olavi Haanketo, puheenjohtaja

Puh. 040 588 9005

olavi.haanketo(a)Iisalmi.fi

(varajäsen Keijo Halonen)


 

 

 

Kasvokuva Seppo Hartikaisesta

 Seppo Hartikainen, varapuheenjohtaja

 Puh. 044 343 9417

seppo.hartikainen(a)Iisalmi.fi

(varajäsen Lauri Nissinen)

 

 

 

 

Jäsen Airi Pietikäinen                                                                                                     Jäsen Ulla Kokkonen

044 342 6887                                                                                                                     050 354 0208

airi.pietikainen(a)Iisalmi.fi                                                                                           ulla.kokkonen(a)Iisalmi.fi     

(varajäsen Tanja Lappalainen)                                                                                  (varajäsen Anne Kekkonen)

 

Jäsen Kalevi Partanen                                                                                                   Jäsen Anu Piippo

050 057 1871                                                                                                                     045 185 5225

kalevi.partanen(a)iisalmi.fi                                                                                          anu.piippo(a)Iisalmi.fi

(varajäsen Pekka Ruotsalainen)                                                                               (varajäsen Marjatta Ryhänen)

 

Jäsen Sanna Kauppinen                                                                                                Jäsen Pekka Pirhonen

045 699 3770                                                                                                                     040 717 1354

sanna.kauppinen(a)Iisalmi.fi                                                                                       pekka.pirhonen(a)Iisalmi.fi     

(varajäsen Anne-Helena Sutinen)                                                                            (varajäsen Kari Kärkkäinen)

 

Jäsen Markku Rautio

045 233 8815

 markku.rautio(a)Iisalmi.fi 

 (varajäsen Niilo-Kustaa Malmivaara)

 

 
 
          
 
 
 

Kaupunginhallituksen edustaja Ensio Tikkanen

puh. 040 037 0590

ensio.tikkanen(a)Iisalmi.fi

(varaedustaja Kirsi Niva)

 
 
 
 
 
 
 
Tekninen jaosto

Kasvokuva Kalevi Partasesta

Kalevi Partanen, puheenjohtaja

050 057 1871

kalevi.partanen(a)iisalmi.fi

(varajäsen Anne Helena Sutinen)

Teija Itkonen-Brilli, varapuheenjohtaja

050 090 6390

teija.itkonen-brilli(a)Iisalmi.fi

(varajäsen Olavi Haanketo)

Lauri Nissinen, jäsen

044 081 4210

lauri.nissinen(a)Iisalmi.fi

(varajäsen Harri Ronkainen)

Kaupunginhallituksen edustaja Esko Ryhänen

esko.ryhanen(a)Iisalmi.fi

(varaedustaja Tiina Karhu)

Teknisen lautakunnan esittelijä on toimialajohtaja Kari Nissinen

puh. 040 669 1005

kari.nissinen(a)iisalmi.fi

 

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan esittelijä on vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen

puh. 040 653 0003

ulla.tyrvainen(a)Iisalmi.fi

 

Teknisen jaoston esittelijät:

  • rakennusvalvontaan kuuluvien asioiden osalta rakennustarkastaja
  • poikkeamislupahakemusten osalta kaavoituspäällikkö tai asemakaava-arkkitehti
  • yksityistieasioiden osalta tiemestari
  • kadut- ja ympäristö -vastuualueen osalta ko. vastuualueen asiantuntija

 

Teknisen toimialan toimielinten sihteerinä toimii hallintosihteeri Marika Heinonen

puh. 040 489 4001

marika.heinonen(a)iisalmi.fi

 

Katso tästä kokousaikataulu.