Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käyttää sitä ratkaisuvaltaa, mikä kunnalle on määritelty varhaiskasvatuksesta, perus- ja esiopetuksesta, lukiokoulutuksesta, kirjastopalveluista, kulttuuritoimesta, liikuntatoimesta, nuorisotoimesta, vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuksesta annetuilla laeilla, jollei muuta ole säädetty tai määrätty. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esi-, perus- ja lukio-opetuksesta ml. ruokapalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta osallistuu aktiivisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja paikkakunnan elinkeinoelämän kanssa sekä muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjätahojen kanssa.

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpano, toimikausi 1.6.2017–31.5.2021

Kyyriäinen Marko.jpg

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan

puheenjohtaja

Marko Kyyriäinen

puh. 050 4122660

marko.kyyriainen(a)iisalmi.fi


 

 

 

Rönkkö Kullervo.jpg

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan

varapuheenjohtaja

Kullervo Rönkkö

puh. 040 7197943

kullervo.ronkko(a)iisalmi.fi

 

 

 

 

Jäsen Seppo Knuutinen, puh. 040 525 6520, seppo.knuutinen(a)iisalmi.fi

Jäsen Krista Laitinen, puh. 045 246 3355, krista.laitinen(a)Iisalmi.fi

Jäsen Birgit Tikkanen, puh. 050 517 2830, birgit.tikkanen(a)iisalmi.fi

Jäsen Kari Riihola, puh. 040 067 4633, kari.riihola(a)iisalmi.fi

Jäsen Jukka Innanen, puh. 050 097 9501, jukka.innanen(a)iisalmi.fi

Jäsen Kaija Farin, puh. 050 464 5405, kaija.farin(a)Iisalmi.fi

Jäsen Virpi Jukarainen, puh. 050 336 3089, virpi.jukarainen(a)Iisalmi.fi

 

Kaupunginhallituksen edustaja Elina Puustinen, puh. 050 520 7034, elina.puustinen(a)Iisalmi.fi

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, puh. 040 830 4336, kirsi-tiina.ikonen(a)Iisalmi.fi ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Sirviö, puh. 040 543 4921, eija.sirvio(a)Iisalmi.fi
Hyvinvointijaosto

Sanna Kauppinen, puheenjohtaja, puh. 045 699 3770, sanna.kauppinen@iisalmi.fi

(Varajäsen Birgit Tikkanen)

Kari Kärkkäinen, varapuheenjohtaja, puh. 0400 245 935, kari.karkkainen@iisalmi.fi

(Varajäsen Jani Rönkkö)

Harri Ronkainen, jäsen, puh. 044 5484332, harri.ronkainen@meili.fi

(Varajäsen Elina Puustinen)

Hyvinvointijaoston esittelijänä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen, puh. 040 545 4567, pekka.partanen@iisalmi.fi ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Sirviö, puh. 040 543 4921, eija.sirvio(a)Iisalmi.fi