Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.Yhteistyöllä työtä YTYÄ! -hankkeen logo.

YTYÄ! tarjosi asiakkailleen Pop up -työllistymisen palvelupaikan ja sen palvelut syyskaudella 2021. 

Yhteistyöllä työtä - YTYÄ! -hanke toteutti yhtenä toimenpiteenään Pop up –työllistymisen palvelupaikka pilottikokeilun viime vuonna. Tarkoituksena oli järjestää palvelupaikka eniten kiinnostusta ja tarpeellisuutta osoittavalle kunnalle Ylä-Savoon ja tarjota ohjausta, palvelua ja neuvontaa työllisyyteen ja kouluttautumiseen liittyvissä asioissa. Pilotin kokeilupaikaksi valikoitui Vieremän kunta ja siellä Vieremän kunnanvirasto.

Yhteistyökumppaneita hankkeen lisäksi olivat: Te-palvelut, Työllisyyden kuntakokeilu, Vieremän työllisyyspalvelut, Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Kokeilu toteutettiin koronapandemiasta johtuen lyhyesti elokuun puolesta välistä joulukuun puoleen väliin syyskaudella 2021. Tarkoituksena oli siis tarjota kasvokkain tapahtuvaa palvelua lähellä asiakaskuntaa ns. matalalla kynnyksellä kuntalaisille eli auttaa ihmisiä työllistymään tai löytämään oma koulutuspolku.

Pandemia-aika ei ollut paras mahdollinen aika toteuttaa tämän kaltaista toimintaa. Vaikka palvelupaikkaan ei suurta asiakasryntäystä ollut, niin kokonaisuutena yhteistyötahot näkivät hyvänä tämänkaltaisen yhteistyömuodon. Kaikkien yhteinen tahtotila kuitenkin oli edesauttaa omalta osaltaan alueen hyvinvointia ja työllisyyttä.

Toiminnasta on tehty raportti. Mikäli olette kiinnostunut saamaan asiasta lisätietoja, ole yhteydessä YTYÄ! -hankkeeseen.

Katso video pop upista!
Kuvia Vieremän raitilta
Yhteistyössä

Ylä-Savon ammattiopisto -logo.  Savon ammattiopisto -logo.

 Savonia ammattikorkeakoulu -logo.TE-palvelut -logo.

 IISALMI_logo_vaaka_sin.png Vieremän vaakuna.

 

Painike YTYÄ! -hankkeen etusivulle.