Yhdessä ideoiden -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Osallistujille tehdään aluksi tilannekartoitus, laaditaan toimenpidesuunnitelmat ja perustetaan yritysryhmiä yhteisten teemojen alle.  Yritysryhmät kokoontuvat ohjattuihin työpajoihin ideoimaan uutta ja kehittämään liiketoimintaa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Pohjois-Savon liitolta.

Sisältö:

Pohjan toiminnalle luo yrityskohtainen kehittäminen, joka tapahtuu asiantuntijan avulla yritysryhmissä työpajoissa. Hankkeessa osallistujille tehdään aluksi tilannekartoitus, laaditaan toimenpidesuunnitelmat ja perustetaan yritysryhmiä toimialan, yrityksen tavoitteiden ja tilanteen perusteella. Yritysryhmät kokoontuvat ohjattuihin työpajoihin kahdeksan kertaa hankkeen aikana työstämään asioita, ideoimaan uutta ja kehittämään liiketoimintaa. Työpajoissa on vastuuvetäjä, mutta siellä voi käydä myös vierailija-asiantuntijoita. Ryhmien teemat tarkentuvat tilannekartoituksessa ja ne voivat olla esim. talouden kuntoon saaminen, tuotteistaminen, yritystoiminnan tervehdyttäminen ja kansainvälisyys. Matkailualan yrityksille perustetaan omat ryhmät yhteisen myyntialustan käyttöönottoon ja palveluiden tuotteistamiseen.

Hyödyt osallistujille:

-Saat mahdollisuuden kehittää yritystäsi muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kanssa

-Voit testata ajatuksiasi muiden yrittäjien kanssa, saat pohdittavaksesi näkökantoja

-Kuulet, kuinka muut ovat toimintaansa kehittäneet ja saat muilta ideoita

-Työpajojen toimintaa ohjaa kokenut asiantuntija, jonka osaamista pystyt tässä hyödyntämään

-Saat sopivaa etäisyyttä arkityöhön ja aikaa kehittämiseen

-Yrityksellesi tehdään tilanneanalyysi ja sen pohjalta voit laatia ohjatusti toimintasuunnitelman

-Pystyt keskittymään työpajoissa sinulle ja yritykselle tärkeisiin aiheisiin

-Matkailualan yritykset saavat yhteisen myyntialustan käyttöönottoon tukea

Työpajojen vastuuvetäjiksi tarvitaan asiantuntijoita (esim. talous, markkinointi, tuotteistaminen, strategia, johtaminen) ja tähän tullaan toteuttamaan avoin kilpailutus kesäkuun aikana.

Yhdessä ideoiden -hankkeeseen osallistumisesta ei yritykselle tule osallistumismaksua. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Savon liitto ja EAKR ja hanke kestää 30.4.2021 saakka.

Hakeudu hankkeeseen heti, viimeistään 31.7. mennessä. Ota yhteyttä!
Yhteystiedot

Heilio Eija

yritysasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 630 5527
eija.heilio@iisalmi.fi

Miettinen Jarmo

matkailu- ja markkinointiasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 830 2681
jarmo.miettinen@iisalmi.fi
Tapahtumamarkkinoinnin tukipalvelut
Iisalmen kaupungin sekä Iisalmi ja tienoot -matkailumarkkinointi

Pironetti Heli

yritysasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 630 5133
heli.pironetti@iisalmi.fi

Logopalkki_web_psl.jpg