Iisalmen kaupunki koordinoi VideoX -yritysryhmähanketta 12.06.2020 - 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on palveluiden saavutettavuuden parantaminen ja asiakkaan ostopolun helpottaminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä yrittäjän osaamisen kehittäminen parantamalla erityisesti osallistujayritysten videomateriaalin tuottamistaitoja.

Tavoitteet ovat:

1. Yritystaso

Yritystasolla tavoite tarkoittaa yrityksen tuottamien videomateriaalien kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarvetta. Hankkeessa jokaiselle jokaiselle yritykselle tehdään tilannekartoitus videoiden käytöstä ja luodaan toimenpidesuunnitelma videoiden hyödyntämiseen. Osallistujat toteuttavat itse ammattilaisen ohjauksessa videomateriaalia yrityksensä käyttöön.

2. Yrittäjän osaaminen

Tavoitteena on, että yrittäjän tekniset taidot tuottaa videoita yrityskäyttöön vahvistuvat. Kullakin yrittäjällä on hieman erilaisia tarpeita ja nämä huomioidaan yrityskohtaisissa konsultoinneissa mutta myös yhteisissä koulutuksissa. Tavoite on myös lisätä yrittäjän taitoa käsikirjoittaa videoita ja tarinallistaa ja elokuvallistaa toimintaa videoita ja muuta materiaalia varten. Samoin yrittäjän taitoa esiintyä itse videolla halutaan vahvistaa.

Koska kyseessä on yritysryhmähanke, joka sisältää yhteisiä koulutus- ja sparrauspäiviä, tavoitteena on myös saada ideoita ja palautteita muun alan yrittäjiltä sekä auttaa vastaavasti muita videoiden toteutuksessa. 
Hanke pitää sisällään kolme yhteistä koulutuspäivää ja kaksi yrityskohtaista konsultointia. VideoX-hankkeessa on mukana kuusi yritystä. Koulutukset ja konsultoinnit toteuttaa Gobros Oy.

 

Lisätiedot:

Heli Pironetti
heli.pironetti@iisalmi.fi 
p. 040 630 5133

videoX-hanke.jpg