Rautainen Savo -palvelut

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

RSp_vaihteet1.png

N - neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on yritysten perusneuvontaa henkilökohtaisten tapaamisten, puhelinneuvonnan tms. keinoin.A - analyysipalvelu


Analyysipalvelulla tarkoitetaan SKI-menetelmällä toteutettavaa kyvykkyysanalyysia, jolla tuotetaan laaja-alainen kuvaus asiakasyrityksen kyvykkyyksien nykytasosta ja kyvykkyyksien strategisista painoarvoista.

H - hankkeistamispalvelu

Yrityksen joko itse tunnistamien tai esimerkiksi analyysipalveluiden kautta tunnistettujen kehittämistarpeiden edelleen jalostaminen kehittämishankkeeksi. Palvelu sisältää sopivan rahoitusmuodon tunnistamisen kehittämistarpeeseen ja rahoitushakemuksen laadinnassa avustamisen.

M - messupalvelu


Rautainen Savo tuottaa yrityksille yhteismessuosastoja lähinnä kotimaisiin messutapahtumiin avaimet käteen -periaatteella.


RS - muut Rautainen Savo -palvelut


Rautainen Savo -asiakastiedote ajankohtaisista teknologiatoimialaa koskevista asioista sekä Rautaisen Savon tarjoamista palveluista.

Pohjois-Savon teknologiatoimialan palveluopas, joka sisältää tiivistetyt kuvaukset tarjolla olevista yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluista sekä yritysluettelon Pohjois-Savon teknologiayrityksistä.