Osallistavaa kulttuuripalveluiden suunnittelua nuorilta nuorille 

 

Ylä-Savon kunnissa käynnistyi syyskuussa Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuurista siivet ja juuret -osallistavaa kulttuuripalveluiden suunnittelua nuorilta nuorille -hanke. Hankkeessa mukana ovat kaikki alueen kunnat, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Hanketta hallinnoi Iisalmen kaupunki.

Yksitoista kuukautta kestävän hankkeen aikana kootaan tietoa alueen 16–29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten toiveista. Tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia kuntien kulttuuripalveluiden sisältöihin sekä löytää kuntien kulttuuripalveluille uutta yleisöä. Kerätyn tiedon pohjalta luodaan malli, minkä avulla Ylä-Savossa voidaan jatkossa pitää nuoret mukana kulttuuripalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä sekä yleisönä. Kulttuuritoiminnan malli perustuu verkostoyhteistyöhön kunnan, nuorten ja kolmannen sektorin välillä. 

Hanketta varten selvitettiin nuorisopalveluiden kautta nuorten kulttuuriosallistumista ja tietoa kulttuuripalveluiden tarjonnasta. Selvityksessä huomattiin, että nuoret puuttuvat kulttuurin käyttäjäryhmistä lähes kokonaan. Kulttuurista siivet ja juuret -hankkeen aikana nuorten ja nuorten aikuisten työryhmät pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan heitä kiinnostavia kulttuuritapahtumia. Tapahtumat ja tuotannot muodostavat nuorille keinon ilmaista itseään ja osallistua kulttuuripalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen myös jatkossa.

Hankkeessa mukana olevien kuntien kulttuuritoimet haluavat vahvistaa nuorten osallisuutta Ylä-Savon alueella, aktivoida nuoria käyttämään kulttuuria ja vahvistaa samalla kulttuuritoimijoiden työllistymismahdollisuuksia kulttuuripalveluiden uusien yleisöjen myötä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. Ylä-Savon ammattiopisto, hankekuntien nuorisotoimet, oppilaitokset sekä kulttuuri- ja järjestötoimijat.

 

Kulttuurista siivet ja juuret -hanke

-saada tietoa nuorten toiveista ja vahvistaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia kulttuuripalveluiden sisältöihin   
-löytää kulttuuripalveluille uutta yleisöä
-luoda malli minkä avulla Ylä-Savossa voidaan jatkossa pitää nuoret mukana kulttuuripalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä sekä yleisönä 
-vahvistaa alueen kulttuuritoimijoiden työllistymismahdollisuuksia  

 

Culture gives you wings and roots

 Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin 2018-2019

 

220px-OKM_logo.svg.png 

 

 

 

  

 

 

 

Riikka-Liisa Kajanus projektityöntekijä Kulttuurista siivet ja juuret –hanke 
Iisalmen kaupunki 

ota yhteyttä: 
riikka-liisa.kajanus(at)iisalmi.fi 
p. 040 631 0059

 

Micaela Kurki
hankeavustaja
työssäoppimisjaksolla 23.10.-7.12.18

 

Lehdistötiedote 

Tiedote_Kulttuurista siivet ja juuret.pdf

 

Töllötin 27.9.2018