Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon -hanke

Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kunnat ovat käynnistäneet tapahtumamatkailun sekä kaupunki- ja kuntakeskustojen kehittämistyön, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen matkailutuloa. Vuoden 2017 alussa käynnistyneellä kaksivuotisella hankkeella haetaan ratkaisuja Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän keskustaajamien elävöittämiseksi sekä Ylä-Savon tapahtumamatkailun kehittämiseksi. Hankkeen toteutusaika on 2.1.2017-31.10.2018.

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen olemassa olevia tapahtumia, edistää uusien tapahtumien syntymistä alueelle, elävöittää keskustaajamia sekä lisätä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien, yrittäjien kuntien ja muiden sidosryhmien kesken. 

Kehittämistyöhön kuuluu kevään ja kesän 2017 aikana toteutettavat keskustaajamien sekä tapahtumien nykytilaa ja kehittämistarpeita tutkivat kartoitukset, joilla osallistetaan muun muassa alueen asukkaita, yrittäjiä, tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumakävijöitä antamaan näkemyksiään alueen tapahtumista ja keskustaajamista. Saatavan tiedon pohjalta tehdään keskustojen ja palveluiden kehittämissuunnitelmia sekä järjestetään koulutuksia ja asiantuntijapalveluja tapahtumajärjestäjille. Lisäksi koordinoidaan yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, luodaan yhteistoimintamalleja sekä kehitetään markkinointia.

Hankkeen kohderyhminä ovat Ylä-Savon alueen yrittäjät, tapahtumajärjestäjät, matkailutoimijat, kiinteistönomistajat, keskustankehittämisyhdistykset ja muut yhdistykset. 

Hankkeen hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunki. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. 

Yhteystiedot

Marika Makkonen
projektivastaava (24.8.2018 saakka)

Iisalmen kaupunki
Elinvoimapalvelut
Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi
Puh. 040 357 5696
marika.makkonen(at)iisalmi.fi

lippu_ja_tunnuslause.jpgLogo_Leader_RGB_.jpg

Ajankohtaista