KierRe_logo_rgb.png

Iisalmen tavoitteet
Iisalmen kaupungin tavoitteena on toteuttaa omalta osaltaan resurssiviisauden ja vähähiilisyyden periaatteita. Iisalmen osatoteutuksessa selvitetään tarkemmin ja valmistellaan mm. seuraavien kehitystoimenpiteiden toteuttamista:

 • Resurssiviisausohjelman laatiminen ja sen toimeenpanoon liittyvät toimet 
 • Kierrätyksen edistäminen: ml. rakennusjätteen kierrätys ja käyttömahdollisuudet Iisalmen/Ylä-Savon alueella, pilotti biojätteen erilliskeräyksestä, muovinkeräyksen edistäminen, tuo/vie –kierrätyspisteen pilotointi Ylä-Savon jäteasemalla 
 • Vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut kaavoituksessa 
 • Resurssiviisas liikuntapuisto: energiakäytön tehostaminen ja käyttöasteen parantaminen 
 • Energiatehokkuusnäkökohtien tarkastelu erityisesti jätevedenpuhdistamon uudistushankkeessa ja merkittävissä korjausrakentamiskohteissa 
 • Älykkääseen liikenteeseen liittyvät kehittämistoimet 
 • Hankintojen tehostaminen (mm. lähiruuan hyödyntäminen, hävikin pienentäminen) 
 • Kaupunkilaisten osallistaminen.  

Hankkeessa jo toteutettuja toimia (2017-2019)

 • Iisalmelle on laadittu resurssiviisauden toimintasuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 25.6.2018. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet.
 • Iisalmi allekirjoitti Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 8.4.2019 kaudelle 2017-2025
 • Iisalmi liittyi Kuntien ilmastokampanjaan ja pääsi mukaan Circwaste-hankkeeseen kumppanuuskunnaksi. Lisäksi Iisalmen uusi uimahallihanke on mukana SYKE:n Kiertotalouskiihdyttämössä 
 • Sähköautojen latauslaitteita on asennettu Iisalmen torille 3 kpl ja kaupungintalolle 1 kpl kesällä 2018, lisäksi kaupunki hankki syksyn 2018 aikana yhteiskäyttöisen täyssähköauton kaupungin työntekijöiden käyttöön
 • Iisalmen kaupunki hankki yhdessä Ylä-Savon Ammattiopiston kanssa kaupunkipyöräjärjestelmän alustavasti kahdeksi kesäkaudeksi (2019 ja 2020)
 • Hankintoja: hanke on teetättänyt Iisalmelle uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, esiselvityksen Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista sekä esiselvityksen Iisalmen seudun rataverkon kehittämistarpeista. Lisäksi on hankittu kaupungin kaavoituksen käyttöön KEKO-työkalu (kaavoituksen ekolaskuri) ja henkilökunnan työajoja varten kaksi sähköavusteista polkupyörää.
 • Ruokahävikin määrää on selvitetty kaupungin ruokapalveluissa (valmistus- ja jakelukeittiöt) toukokuussa 2017 ja 2018, aiheesta on myös valmistunut opinnäytetyö
 • Iisalmen kaupungin ruokapalvelut aloitti koulujen ylijäämäruoan myynnin 6.5.2019
 • Betonijätteen kierrätys: kaupunki alkaa käyttämään sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa
 • Tuo/Vie -keräyspiste avattiin kokeilukäyttöön Ylä-Savon jätekeskuksella 6.5.2019
 • Biojätteen kimppakeräys -pilotti kahdessa kohteessa kesän 2019 ajan
 • Osallistuttu kansallisiin tapahtumiin (mm. Earth hour, Hävikkiviikko, Energiansäästöviikko) ja järjestetty omia paikallisia tapahtumia (mm. lähiruokaan/ruokahävikkiin ja sähköautoiluun/sähköpyöräilyyn liittyviä kuntalaistapahtumia)


Hankeaika: 1.10.2016–30.9.2019

Hankkeen nettisivu: www.kierre.info

Päätoteuttaja: Navitas Kehitys Oy

Osatoteuttajat: Iisalmen ja Kuopion kaupungit, Joroisten ja Siilinjärven kunnat (syksystä 2018 alkaen) sekä ProAgria Pohjois-Savo ry

Rahoitus: EAKR (Pohjois-Savon liitto), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, toteuttajat

 EU-lippu_logo.png VipuvoimaaEU_2014-2020_logo.pngPohjois-Savon liitto_logo.jpg