KierRe_logo_rgb.png

Iisalmen tavoitteet
Iisalmen kaupungin tavoitteena on toteuttaa omalta osaltaan resurssiviisauden ja vähähiilisyyden periaatteita. Iisalmen osatoteutuksessa selvitetään tarkemmin ja valmistellaan mm. seuraavien kehitystoimenpiteiden toteuttamista:
- Resurssiviisausohjelman laatiminen ja sen toimeenpanoon liittyvät toimet
- Kierrätyksen edistäminen: ml. rakennusjätteen kierrätys ja käyttömahdollisuudet Iisalmen/Ylä-Savon alueella, pilotti biojätteen erilliskeräyksestä, muovinkeräyksen edistäminen, tuo/vie –kierrätyspisteen pilotointi Ylä-Savon jäteasemalla
- Vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut kaavoituksessa
- Resurssiviisas liikuntapuisto: energiakäytön tehostaminen ja käyttöasteen parantaminen
- Energiatehokkuusnäkökohtien tarkastelu erityisesti jätevedenpuhdistamon uudistushankkeessa ja merkittävissä korjausrakentamiskohteissa
- Älykkääseen liikenteeseen liittyvät kehittämistoimet
- Hankintojen tehostaminen (mm. lähiruuan hyödyntäminen, hävikin pienentäminen)
- Kaupunkilaisten osallistaminen.

Hankkeessa jo toteutettuja toimia (2017-2018)

- Iisalmelle on laadittu resurssiviisauden toimintasuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 25.6.2018. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet.
- Iisalmi liittyi Kuntien ilmastokampanjaan ja pääsi mukaan Circwaste-hankkeeseen kumppanuuskunnaksi. Lisäksi Iisalmen uusi uimahallihanke on mukana SYKE:n Kiertotalouskiihdyttämössä
- Sähköautojen latauslaitteita on asennettu Iisalmen torille 3 kpl ja kaupungintalolle 1 kpl kesällä 2018, lisäksi kaupunki hankki syksyn 2018 aikana yhteiskäyttöisen täyssähköauton kaupungin työntekijöiden käyttöön
- Hankintoja: hanke on teetättänyt Iisalmelle uusiutuvan energian kuntakatselmuksen, esiselvityksen Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista sekä esiselvityksen Iisalmen seudun rataverkon kehittämistarpeista. Lisäksi on hankittu kaupungin kaavoituksen käyttöön KEKO-työkalu (kaavoituksen ekolaskuri)
- Ruokahävikin määrää on selvitetty kaupungin ruokapalveluissa (valmistus- ja jakelukeittiöt) toukokuussa 2017 ja 2018, aiheesta on myös valmistumassa opinnäytetyö
- Betonijätteen kierrätys: kaupunki alkaa käyttämään sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa
- Osallistuttu kansallisiin tapahtumiin (mm. Earth hour, Hävikkiviikko, Energiansäästöviikko) ja järjestetty omia paikallisia tapahtumia (mm. lähiruokaan/ruokahävikkiin ja sähköautoiluun/sähköpyöräilyyn liittyviä kuntalaistapahtumia)

Hankeaika: 1.10.2016–30.9.2019

Hankkeen nettisivu: www.kierre.info

Päätoteuttaja: Navitas Kehitys Oy

Osatoteuttajat: Iisalmen ja Kuopion kaupungit, Joroisten ja Siilinjärven kunnat (syksystä 2018 alkaen) sekä ProAgria Pohjois-Savo ry

Rahoitus: EAKR (Pohjois-Savon liitto), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, toteuttajat

 EU-lippu_logo.png VipuvoimaaEU_2014-2020_logo.pngPohjois-Savon liitto_logo.jpg

 

Yhteystiedot

Savolainen Kirsi

Projektivastaava
PL 10/Pohjolankatu 14
040 584 0803
kirsi.savolainen@iisalmi.fi