Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun

Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun tavoitteena on matkailuyritysten ja -toimijoiden laadun kehitystyö sekä eri yritysten ja toimijoiden välisten tuotepakettien kokoaminen myytäviksi, laadukkaiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa kootaan yhteen kestävän kehityksen mukaisia palvelukokonaisuuksia sisältäen matkailuyritysten tuotteiden lisäksi kaupan ja palvelualojen tarjontaa sekä alueen kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyviä kohteita.

Kohderyhmänä ovat Iisalmi ja tienoot alueen matkailutoimijat ja vastuullisesta matkailusta kiinnostuneet seudun toimijat, yritykset, yhdistykset sekä ohjelmapalveluyritykset. Hankkeen toiminta-alueena on Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara. Toiminta ulottuu joiltakin osin myös Pielaveden alueelle.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat seuraavista teemoihin liittyvistä työpaketeista:

1. Tuotekehitys ja paketointi

2. Iisalmi ja tienoot -yritysryhmän kehitystyön tukeminen

3. Strategisen kehitystyön tukeminen

4. Kehitystyötä tukevat pienimuotoiset investoinnit

Hankeaika on 1.2.2022 - 31.8.2023. Kokonaisbudjetti on 250.980 euroa, josta EAKR rahoitusosuus on 80 % ja Ylä-Savon seuturahan omarahoitusosuus 20 %. 

Hankkeessa on toteutettu selvityksiä matkailuyritysten sekä alueen matkailuorganisaation että kuntien matkailun asiantuntijoiden käyttöön. Iisalmi ja tienoot mielikuvatutkimus

 

KULTTUURIMATKAILUKOHTEIDEN KEHITTÄMINEN "....syrjään suuren maailman valtatieltä ja sen ihmisvirralta."

Yhteistyössä Ellare Oy, Tarinakone Oy ja Salmi Platform Oy ja seudun matkailuyritysten sekä kulttuuriasiantuntijoiden kanssa on työstetty kesästä 2022 alkaen eri teemoihin perustuvia kulttuurireittejä. Kulttuurireittien päätavoite on yhdistää seudun matkailualueet toisiinsa yli kuntarajojen. Reitit julkaistaan 1.5.2023. 

Kulttuurireitit Pohjois-Savossa.pdf

Logopalkki nettisivulle.jpg

Toteutettuja selvityksiä ja markkinointia hyödyntäviä toimenpiteitä:

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 18-65 -vuotiaiden mannersuomalaisten miesten ja naisten mielikuvia Ylä-Savosta kotimaan matkailukohteena. Otoskoko 800 vastaajaa ja tutkimus toteutettiin online-kyselynä sekä toteutusajankohta 8.-28.7.2022. 

Koko tutkimus on luettavissa tästä linkintä. Crowst Kuluttajatutkimusraportti - Iisalmi ja tienoot mielikuvatutkimus (180822).pdf

Keskeiset löydökset tutkimuksessa olivat:

- Top 3 kotimaan matkailun syytä ovat sukulaisten ja ystävien tapaaminen, luonto ja tapahtumat

- Paikallinen kulttuuri ja ihmiset kiinnostivat 74 % vastaajista. Kiinnostus oli vahvista 55-56 -vuotiaiden keskuudessa

- Valtaosa, 53 %, ei ole koskaan käynyt yhdessäkään tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa. Termi "tuntematon" toistui usein vastaajien omissa kommenteissa

-Luonnossa tehdään mieluummin rentoja (uiminen, vaellus, riippukeinu, metsävaellus) aktiviteettejä kuin fyysisesti haastaa toimintaa

Iisalmi ja tienoot näkyvyyden ja markkinointikanavien selvitys 2022 antaa matkailuyrittäjille yksityiskohtaista tietoa kohderyhmän ostajapersoonan näkökulmasta kuinka sosiaalinen media, hakukoneoptimointi ja nettimaailma tulee huomioida markkinoinnissa.

Iisalmi ja tienoot markkinointikanavaselvitys.pdf

Yhteystiedot

Piirainen Kirsi

projektipäällikkö, Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun –hanke
Pohjolankatu 14
040 628 9910
kirsi.piirainen@iisalmi.fi