Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun

Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun tavoitteena on matkailuyritysten ja -toimijoiden laadun kehitystyö sekä eri yritysten ja toimijoiden välisten tuotepakettien kokoaminen myytäviksi, laadukkaiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa kootaan yhteen kestävän kehityksen mukaisia palvelukokonaisuuksia sisältäen matkailuyritysten tuotteiden lisäksi kaupan ja palvelualojen tarjontaa sekä alueen kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyviä kohteita.

Kohderyhmänä ovat Iisalmi ja tienoot alueen matkailutoimijat ja vastuullisesta matkailusta kiinnostuneet seudun toimijat, yritykset, yhdistykset sekä ohjelmapalveluyritykset. Hankkeen toiminta-alueena ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara. Toiminta ulottuu joiltakin osin myös Pielavedelle.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat seuraavista teemoihin liittyvistä työpaketeista:

1. Tuotekehitys ja paketointi

2. Iisalmi ja tienoot -yritysryhmän kehitystyön tukeminen

3. Strategisen kehitystyön tukeminen

4. Kehitystyötä tukevat pienimuotoiset investoinnit

Hankeaika on 1.2.2022 - 31.8.2023. Kokonaisbudjetti on 250.980 euroa, josta EAKR rahoitusosuus on 80 % ja Ylä-Savon seuturahan omarahoitusosuus 20 %. 

Hankkeen loppuraportti on luettavissa täältä   Loppuraportti Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun.pdf   

KULTTUURIMATKAILUKOHTEIDEN KEHITTÄMINEN ja KULTTUURIREITIT "....syrjään suuren maailman valtatieltä ja sen ihmisvirralta."

Yhteistyössä Ellare Oy, Tarinakone Oy ja Salmi Platform Oy ja seudun matkailuyritysten sekä kulttuuriasiantuntijoiden kanssa on koottu eri teemoihin ja tarinoihin perustuvia kulttuurireittejä. Päätavoite on yhdistää seudun matkailualueet toisiinsa yli kuntarajojen. Kulttuurimatkailureittejä on yhteensä kuusi erilaista ja ne kokoavat eri kohteita useamman kunnan alueelta yhteen reiteiksi tarinallistamisen avulla. Tarinat ovat ääniaudioina että luettavana tekstinä saatavana.   

Kulttuurimatkailureitit löytyvät Outdooractive alustalta nimellä   https://www.outdooractive.fi/fi/list/ylae-savon-kulttuurimatkailureitit/254472786/

Kuntien omia reittejä on nähtävillä   https://www.outdooractive.fi/fi/list/ylae-savon-luonto-ja-kulttuurireitit/261200529/

Lapinlahden TAIDEKATU sai uuden elämän. Taidekatu toteutettiin ääniopastettuna kävelykierroksena, jonka voit kuunnella paikan päällä SALMI AR -sovelluksen avulla. Taidekadun Muusa toimii oppaanasi ja vie sinut ihastuttavien tarinoiden kautta taiteen saloihin.  

Logopalkki_pieni.jpg

Hankkeessa toteutettuja selvityksiä ja markkinointia hyödyntäviä toimenpiteitä:

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 18-65 -vuotiaiden mannersuomalaisten miesten ja naisten mielikuvia Ylä-Savosta kotimaan matkailukohteena. Otoskoko 800 vastaajaa ja tutkimus toteutettiin online-kyselynä sekä toteutusajankohta 8.-28.7.2022. 

Koko tutkimus on luettavissa täältä: Crowst Kuluttajatutkimusraportti - Iisalmi ja tienoot mielikuvatutkimus (180822).pdf

Keskeiset löydökset tutkimuksessa olivat:

- Top 3 kotimaan matkailun syytä ovat sukulaisten ja ystävien tapaaminen, luonto ja tapahtumat

- Paikallinen kulttuuri ja ihmiset kiinnostivat 74 % vastaajista. Kiinnostus oli vahvista 55-56 -vuotiaiden keskuudessa

- Valtaosa, 53 %, ei ole koskaan käynyt yhdessäkään tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa. Termi "tuntematon" toistui usein vastaajien omissa kommenteissa

- Luonnossa tehdään mieluummin rentoja (uiminen, vaellus, riippukeinu, metsävaellus) aktiviteettejä kuin fyysisesti haastaa toimintaa

Toisena aiheena oli Iisalmi ja tienoot näkyvyyden ja markkinointikanavien selvitys 2022. Tämä selvitys antaa matkailuyrittäjille yksityiskohtaista tietoa kohderyhmän ostajapersoonan näkökulmasta sekä kuinka sosiaalinen media ja hakukoneoptimointi hyödyntää yritystä markkinoinnissa. 

Iisalmi ja tienoot markkinointikanavaselvitys.pdf

Yhteismarkkinoinnista voimaa webinaari toteutettiin helmikuussa 2023. Webinaarin tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeydestä. Greta Tanskanen, Nordic Marketin Finland Oy,   Yhteismarkkinoinnista voimaa webinaari.pdf

Matkailuyrittäjän pieni vastuullisuusopas kokoaa ensi askeleet vastuullisen viestinnän aiheesta matkailuyritysten hyödynnettäväksi.    Vastuullisuusopas_matkailuyrittäjälle_8.2023_sp.pdf

Yhteystiedot