KIRA_digi_tunnus_RGB (1).jpg

Ympäristöministeriö on hyväksynyt Iisalmen Kira-digi- hankkeen loppuraportin 2.4.2019,
raportti on julkaistu myös AVOINDATA.FI sivustolla:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/iisalmen-elava-digitaalinen-yleiskaava

Kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa toimintaansa digitalisaation avulla KIRA-digi-hankkeessa.
Visiona on avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

KIRA-digi avaa rakentamisen ja kaavoituksen julkisen tiedon kaikkien helposti käytettäväksi.
Se kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja.
Eri toimijat voivat tallentaa, käsitellä ja jakaa tietoa tehokkaasti, kun niillä on
esimerkiksi yhteinen sanasto ja yhteensopivat tietojärjestelmät.

KIRA-digi lisää tiedon avoimuutta, kun kerran tuotettu ja tallennettu tieto on ajantasaisena viranomaisten,
yritysten ja kansalaisten käytössä eri sähköisten palveluiden kautta. 

Hanke rahoittaa kokeiluhankkeita, jotka testaavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan
arvoverkkoa hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja ja toimintatapoja.

KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös
Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Iisalmen elävä digitaalinen yleiskaava

Iisalmen kaupungin hanke "Elävä digitaalinen yleiskaava" on valittu KIRA-digin kuudennen kokeiluhankekierroksen
kokeiluhankkeeksi. Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.6.2018 - 31.12.2018.

Iisalmen kaupunki kilpailutti hankkeen selvitystyön syyskuussa 2018 ja kilpailun voitti Gispo Oy.
Selvitystyössä toteutetaan kriittinen tarkastelu yleiskaavan digitalisoinnin mahdollisuuksista Iisalmen kaupungin
käytössä olevilla järjestelmillä, samalla selvitetään miten paikkatietoanalyyseja voidaan
tavoitellun järjestelmän avulla tehdä KIRA-digi hankkeen ja Iisalmen kaupungin strategisen yleiskaavan
toimenpiteet ja tavoitteet huomioiden.
Työn tavoitteena on myös selvittää Iisalmen tietojärjestelmän ja Suomen ympäristökeskuksen
tietojärjestelmien välisen yhteyden kehittämistarpeet. Selvitystyö valmistuu 15.12.2018 mennessä.

Iisalmen kaupungin KIRA-digi hankkeen tavoitteena on saada aikaan digitaalinen yleiskaavaluonnos,
jonka tulkintaa kehitetään digitaalisesti paikkatietoaineistoja hyödyntäen.
Hankkeen aikana luodaan malli luonnoksen tulkintaan paikkatietoanalyyseihin perustuen
ja selvitetään kipukohdat esimerkiksi rajapintojen avaamiseksi SYKE:n paikkatietoaineistoihin.

Hyötynä hankkeesta on se, että saadaan selville Iisalmen kaupunki pilottina se miten voidaan
tietojärjestelmiä hyödyntää digitaalisen yleiskaavan elävässä tulkinnassa ja myös saada selville
kehittämiskohdat sekä kipupisteet rajapinnoissa eri tietojärjestelmien toimivuuden yhteensovittamiseksi.
Tulkintamallin rakentumisen myötä tarkentuu myös se, mitä tietoa ja millä tavoin rajapinnan kautta on saatava
kaupungin omaan paikkatietojärjestelmään.
Tulokset hyödyttävät laajasti digitaalisen yleiskaavan kehittäjiä Iisalmen kaltaisessa toimintaympäristössä.

Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB.jpg

Hankkeen nettisivu:
http://www.kiradigi.fi/info.html

Lisätietoja:

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Hankesuunnitelma, hankkeen esittely ja loppuraportti