Tekninen toimiala

 

 

Teknisen toimialan hallinto

Toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005, kari.nissinen(a)iisalmi.fi

Talouspäällikkö Leena Miettinen, puh. 040 588 9025, leena.miettinen(a)iisalmi.fi

Hallintosihteeri Marika Heinonen, puh. 040 489 4001, marika.heinonen(a)iisalmi.fi

 

 

Vastuualueet

Teknisen toimialaan kuuluu viisi vastuualuetta: Jätehuolto, Kadut ja ympäristö, Maankäyttö ja asuminen, Toimitilat sekä Iisalmen Vesi -liikelaitos.

 

Jätehuolto-vastuualue

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva Jätehuolto -vastuualue vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä.

 

Vastuualueen päällikkö: jätehuoltopäällikkö, puh. 040 661 7282

 

Vastuualueen toimintayksiköt ja esimiehet:

 

Jätehuollon viranomaistehtävät -toimintayksikkö

Esimies: jätehuoltopäällikkö, puh. 040 661 7282

 

 

Kadut ja ympäristö -vastuualue

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva Kadut ja ympäristö -vastuualue vastaa julkiseen käyttöön tarkoitettujen kaupungin omistamien alueiden hallinnosta, suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta. Vastuualue toimeenpanee laadittuja asemakaava- ja yleisen alueen suunnitelmia yhdyskuntarakenteen erilaisille toiminnoille sekä asumiselle ja elinkeinoelämälle.

 

Vastuualueen päällikkö: kaupungininsinööri Jyrki Könttä, puh. 040 588 9022, jyrki.kontta(a)iisalmi.fi

 

Vastuualueen toimintayksiköt ja esimiehet:

 

Suunnittelu-toimintayksikkö

Esimies: kaupungininsinööri puh. 040 588 9022, jyrki.kontta(a)iisalmi.fi

 

Rakentaminen ja liikennealueet -toimintayksikkö

Esimies: työpäällikkö Jorma Korhonen, puh. 040 830 2611, jorma.korhonen(a)iisalmi.fi

 

Viher- ja liikunta-alueet toimintayksikkö

Esimies: viher- ja liikunta-aluepäällikkö Petri Himanen, puh. 040 830 2737, petri.himanen(a)iisalmi.fi

 

 

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue

 

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva Maankäyttö ja asuminen -vastuualue vastaa maanomaisuuden hallinnosta, maankäytön suunnittelusta, paikkatietohallinnasta ja kiinteistörekisterin pitämisestä sekä rakennusvalvonnasta. Vastuualue kehittää yhdyskuntarakennetta sekä asumisen ja elinkeinoelämän toimintaympäristöjä.

 

Vastuualueen päällikkö: kaavoituspäällikkö Sari Niemi, puh. 040 830 4366, sari.niemi(a)Iisalmi.fi

 

Vastuualueen toimintayksiköt ja esimiehet:

 

Kaavoitus-toimintayksikkö

Esimies: kaavoituspäällikkö Sari Niemi, puh. 040 830 4366, sari.niemi(a)iisalmi.fi

 

Tonttipalvelut-toimintayksikkö

Esimies: kiinteistöinsinööri Sirkku Eloranta, puh. 040 355 1838, sirkku.eloranta(a)iisalmi.fi

 

Kaupunkimittaus-toimintayksikkö:

Esimies: mittauspäällikkö Ilkka Niskanen, puh. 0400 814 401, ilkka.niskanen(a)iisalmi.fi

 

Rakennusvalvonta-toimintayksikkö

Esimies: rakennustarkastaja Jarno Repo, puh. 040 830 2722, jarno.repo(a)iisalmi.fi

 

 

Toimitilat-vastuualue

 

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva Toimitilat -vastuualue vastaa kaupungin omistuksessa olevien toimitilojen hallinnosta, ylläpidosta ja vuokraamisesta sekä näiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä sekä vastaa toimitilojen järjestämisestä kaupungin eri yksiköille.

 

Vastuualueen päällikkö: toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005, kari.nissinen(a)iisalmi.fi

 

Vastuualueen toimintayksiköt ja esimiehet:

 

Tilahallinta ja rakentaminen -toimintayksikkö

Esimies: LVI-insinööri Sami Antikainen, puh. 040 669 1110, sami.antikainen(a)iisalmi.fi

 

Kunnossapito -ja kiinteistönhoito -toimintayksikkö

Esimies: kunnossapitopäällikkö Kari Hyyryläinen, puh. 040 830 4350, kari.hyyrylainen(a)iisalmi.fi

 

Iisalmen Vesi -liikelaitos

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa toimiva Iisalmen Vesi -liikelaitos on kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos vastaa laadukkaista vesihuollon palveluista, vesihuollon kehittämisestä sekä vastaa vesihuollon verkostojen ja laitosten kunnossapitämisestä ja uudisrakentamisesta.

 

Vastuualueen päällikkö: vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen, puh. 040 653 0003, ulla.tyrvainen(a)iisalmi.fi

 

Vastuualueen toimintayksiköt ja esimiehet:

 

Hallinto ja verkostot -toimintayksikkö

Esimies: vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen, puh. 040 653 0003, ulla.tyrvainen(a)iisalmi.fi

 

Laitokset-toimintayksikkö

Esimies: käyttöpäällikkö Miia Rytkönen, puh. 040 662 1805, miia.rytkonen(a)iisalmi.fi

Liitetiedostot
Yhteystiedot
Osoite:
PL 10/Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.
 
Puhelinvaihde:
(017) 272 31
 
Avoinna: Ma-Pe
klo 8.00–15.30

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi tai