Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallituksen tehtävät on lueteltu kuntalain 39 §:ssä, jonka mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta, vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta sekä huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 
Kaupunginhallituksen kokoonpano, toimikausi 1.6.2017–31.5.2021

Pulkka Juho.jpg

Kaupunginhallituksen

puheenjohtaja

Juho Pulkka, Kesk.

puh. 044 3814183

juho.pulkka(a)iisalmi.fi

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niva Kirsi.JPG

Kaupunginhallituksen

1. varapuheenjohtaja

Kirsi Niva, Kok.

puh. 044 5676841

kirsi.niva(a)iisalmi.fi

Toppinen Jouni.jpg

Kaupunginhallituksen

2. varapuheenjohtaja

Jouni Toppinen, SDP

puh. 040 5025017

jouni.toppinen(a)iisalmi.fi

 

 

 

 

 

 

Johanna Kallio, Vas.

johanna.kallio(a)iisalmi.fi

Karhu Tiina.jpg

Tiina Karhu, Kesk.

puh. 045 639 8058

tiina.karhu(a)iisalmi.fi


 

 

 

Puustinen Elina.JPG

Elina Puustinen, Vas.

puh. 050 5207034

elina.puustinen(a)iisalmi.fi

Roponen Anne.jpg

Anne Roponen, Vihr.

puh. 050 3850068

anne.roponen(a)iisalmi.fi

Ryhänen Esko.jpg

Esko Ryhänen, Kesk.

puh. 044 5916398

esko.ryhanen(a)iisalmi.fi

Rönkkö Markku.JPG

Markku Rönkkö, Kok.

puh. 050 65851

markku.o.ronkko(a)iisalmi.fi

Siirola Elina.jpg

Elina Siirola, Kesk.

puh. 040 5174133

elina.siirola(a)iisalmi.fi

Tikkanen Ensio.jpg

Ensio Tikkanen, SDP

puh. 040 037 0590

ensio.tikkanen(a)iisalmi.fi

 

 

 

 

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen, puh. 040 6615351, jarmo.ronkainen(a)Iisalmi.fi ja sihteerinä hallintojohtaja Tiina Karppinen, puh. 0400 771092, tiina.karppinen(a)Iisalmi.fi

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen toimikautena 2017-2021 erillisen kokousaikataulun mukaisesti pääsääntöisesti kaupungintalolla maanantaisin klo 15.00. Kokousaikataulu julkaistaan kaupungin internetsivuilla. 

 Katso tästä kokousaikataulu.