• Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

  • Oppilaanohjaus

   Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asioinnin tukipalvelut

  • Digituki

   Digituen kautta saat neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön Iisalmen kirjastossa.

 • Asuminen

  • Jätehuolto

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy on Ylä-Savon kuntien omistama kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa Ylä-Savon alueen kuntien jätehuollon palvelutehtävät

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Iisalmen kaupungin vuokra-asuntoja vuokraa Petterinkulma Oy.

  • Leikkipuistot

   Iisalmen kaupungin leikkipuistot

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten tarvitaan maisematyölupa.

  • Matonpesupaikat

   Iisalmen kaupungissa mattoja voi pestä Haukiniemen rannan matonpesupaikalla.

  • Osoitteen antaminen

   Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Asukas ei itse määritä osoitettaan, vaan sen tekee osoiteasioista va

 • Elinkeinot

 • Elintarviketuotanto

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Löytöeläinpalvelut

   Iisalmen alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen eläinten tilapäisen hoitopaikan tarjoaa Kiuruveden Löytölä.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen.

  • Koulukuljetus

   Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

 • Hallinnon yleiset neuvontapalvelut

  • Digituki

   Digituen kautta saat neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön Iisalmen kirjastossa.

 • Henkilön talous- ja velkaneuvonta

  • Talous- ja velkaneuvonta

   Vieremän kunnalla ei ole omaa talous - ja velkaneuvojaa. Vieremän alueen asiakkaita velka-asioissa palvelee Pohjois-Savon oikeusaputoimisto.

 • Henkilöstöhankinta

  • Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

   Taloudellinen tuki työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yritystyönantajalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Joukkoliikenne

 • Julkinen talous ja julkiset hankinnat

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy on Ylä-Savon kuntien omistama kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa Ylä-Savon alueen kuntien jätehuollon palvelutehtävät

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

 • Kalastus

 • Kansalaisjärjestöjen toiminta

 • Kansalaisvaikuttaminen

 • Kartat

  • Kartat ja paikkatieto

   Iisalmen kaupunki ylläpitää julkista internet-karttapalvelua, toimittaa tilauksesta karttatuotteita ja pitää saatavilla myös painettuja opaskarttoja.

  • Osoitteen antaminen

   Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Asukas ei itse määritä osoitettaan, vaan sen tekee osoiteasioista va

 • Kiinteistöt

  • Kaupanvahvistus

   Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.

  • Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

   Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia Iisalmen kaupungin tilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät.

  • Kiinteistön sisäilmaongelmaepäilystä ilmoittaminen

   Iisalmen kaupungilla on hyväksytty toimintamalli sisäilmaongelman ratkaisemiseksi.

  • Kiinteistörekisteri

   Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

  • Kulttuurikeskuksen tilojen käyttö ja vuokraus

   Iisalmen Kulttuurikeskus tarjoaa erilaisia tiloja kokousten, konserttien, näyttelyiden ym. tilaisuuksien järjestämiseen.

  • Rasitetoimitus

   Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta.

  • Toimitilat ja yritystontit

   Autamme yritystäsi löytämään sopivan toimitilan tai tontin alueeltamme.

  • Tontin lohkominen

   Kiinteistön muodostus, tontin lohkominen

  • Tonttijako

   Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

 • Kirjastot

  • Digituki

   Digituen kautta saat neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön Iisalmen kirjastossa.

  • Kirjastopalvelut

   Iisalmen kaupunginkirjastossa voi viettää aikaa opiskellen, lukien, musiikkia kuunnellen tai pelaten. Kirjastoauto Pokkari palvelee kylien asukkaita.

 • Kotitalous työnantajana

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Kotouttaminen

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Koulutus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

  • Esiopetus

   Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen.

  • Iisalmen seudun urheiluakatemia

   Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

  • Lukiokoulutus

   Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

  • Musiikkiopisto

   Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

  • Opiskelijoiden apurahat ja stipendit

   Iisalmen kaupunki tukee vuosittain opiskelevia nuoria myöntämällä eri rahastojen varoista apurahoja ja stipendejä.

  • Oppilaanohjaus

   Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

  • Painotettu opetus

   Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa koulupäivisin klo 12-17 välillä.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

  • Perusopetus

   Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

  • Taiteen perusopetus

   Iisalmessa taiteen perusopetusta antavat kansalaisopisto ja Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys sekä Ylä-Savon musiikkiopisto.

 • Kulttuuri

  • Digituki

   Digituen kautta saat neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön Iisalmen kirjastossa.

  • Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

   Tapahtumatukea myönnetään Iisalmessa järjestettävien tapahtumien järjestäjille.

  • Iisalmen kulttuurikeskuksen tapahtumat ja lippujen myynti

   Kulttuurikeskus on Iisalmen tapahtumien keskipiste, jossa voit nauttia elämyksistä mm. taidenäyttelyjen, konsertien ja teatterin muodossa.

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

  • Kirjastopalvelut

   Iisalmen kaupunginkirjastossa voi viettää aikaa opiskellen, lukien, musiikkia kuunnellen tai pelaten. Kirjastoauto Pokkari palvelee kylien asukkaita.

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohdeavustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

  • Kulttuurikeskuksen tilojen käyttö ja vuokraus

   Iisalmen Kulttuurikeskus tarjoaa erilaisia tiloja kokousten, konserttien, näyttelyiden ym. tilaisuuksien järjestämiseen.

  • Museopalvelut

   Iisalmi on vireä kulttuurikaupunki, siitä kertovat kaupungin kuusi museotakin.

  • Musiikkiopisto

   Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

  • Nuorisotyö

   Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut järjestävät nuorille monipuolista toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

  • Tapahtumakenttien vuokraus

   Iisalmen kaupungilta voit vuokrata ulkoilmatapahtumiin sopivia tapahtumakenttiä Luuniemeltä ja Mansikkaniemeltä.

 • Lasten päivähoito

 • Liikenne

  • Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

   Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon Iisalmen kaupungin huoltopysäköintitunnuksen.

  • Iisalmen kaupungin PALI -palveluliikenne

   Palveluliikenne on kutsuohjattua alueellista liikennöintiä, joka on kaikille avointa joukkoliikennettä.

  • Iisalmen paikallisliikenne

   Iisalmen paikallisbusseilla helposti kauppaan, kouluun, töihin tai asioille.

  • Katujen kunnossapito

   Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

  • Koulukuljetus

   Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

  • Pysäköinninvalvonta

   Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia

  • Yksityistieavustukset

   Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

 • Liiketoiminnan kehittäminen

 • Liikunta ja ulkoilu

 • Liikunta ja urheilu

  • Erityisliikunta

   Erityisryhmien liikuntapalvelut on tarkoitettu kaikenikäisille, joiden liikunta vamman, sairauden tai muu syyn vuoksi vaatii erityisosaamista.

  • Leikkipuistot

   Iisalmen kaupungin leikkipuistot

  • Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

   Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

  • Liikunnan seniorikortti 65+

   Iisalmen kaupungin liikuntakortti 65-vuotta täyttäneille.

  • Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

   Iisalmen kaupunki tarjoaa monipuoliset eri puolilla kaupunkia sijaitsevat liikuntatilat ja -alueet harrastajien ja järjestöjen käyttöön.

  • Ohjattu liikunta

   Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestää monipuolista ohjattua kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille.

  • Ulkoilualueet ja -reitit

   Iisalmen upeat ulkoliikunta-alueet ja ulkoilureitit tarjoavat ympärivuoden asukkaille monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

  • Vesiliikunta

   Iisalmessa vesiliikuntaa voi harrastaa ympäri vuoden uimahallissa ja kesäaikaan uimarannoilla.

 • Lukiokoulutus

  • Iisalmen seudun urheiluakatemia

   Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

  • Lukiokoulutus

   Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

 • Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

  • Maaseutupalvelut

   Maaseututoimistot palvelevat Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa viljelijöitä tuki- ja vahinkoasioissa.

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

 • Maahan- ja maastamuutto

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Ohjausta maahanmuuttajille mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa Ylä-Savossa.

 • Maahanmuuttajan työskentely ja opiskelu

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Ohjausta maahanmuuttajille mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa Ylä-Savossa.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Metsästys

 • Museot

  • Museopalvelut

   Iisalmi on vireä kulttuurikaupunki, siitä kertovat kaupungin kuusi museotakin.

 • Omistajanvaihdos

 • Opintojen tukeminen

 • Oppisopimus

 • Paikkatietopalvelut

  • Kartat ja paikkatieto

   Iisalmen kaupunki ylläpitää julkista internet-karttapalvelua, toimittaa tilauksesta karttatuotteita ja pitää saatavilla myös painettuja opaskarttoja.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Iisalmen alueella toimii piirinuohousjärjestelmä, jolloin nuohouksen voi suorittaa vain nuohouspiiriin nimetty nuohooja.

 • Palveluja työnantajalle

 • Perheiden palvelut

 • Perusopetus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

  • Iisalmen seudun urheiluakatemia

   Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

  • Koulukuljetus

   Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

  • Musiikkiopisto

   Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

  • Oppilaanohjaus

   Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

  • Painotettu opetus

   Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa koulupäivisin klo 12-17 välillä.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

  • Perusopetus

   Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

 • Pysäköinti

 • Rakennettu ympäristö

 • Rakentaminen

 • Retkeily

  • Ulkoilualueet ja -reitit

   Iisalmen upeat ulkoliikunta-alueet ja ulkoilureitit tarjoavat ympärivuoden asukkaille monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Maahanmuuttajien palveluohjaus ja kototuttamispalvelut

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Ohjausta maahanmuuttajille mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa Ylä-Savossa.

 • Sosiaalipalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista sekä perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

 • Taiteet

 • Tienpito

  • Katujen kunnossapito

   Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

  • Yksityistieavustukset

   Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

 • Toimitilat

 • Toisen asteen ammatillinen koulutus

  • Iisalmen seudun urheiluakatemia

   Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

 • Tuettu työllistyminen

  • Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

   Taloudellinen tuki työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yritystyönantajalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Tuotantoeläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Iisalmen alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen eläinten tilapäisen hoitopaikan tarjoaa Kiuruveden Löytölä.

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Ylä-Savon lomituspalvelut tarjoaa maatalousyrittäjille lomituspalveluja Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

 • Työ ja työttömyys

  • Avoimet työpaikat Iisalmen kaupungilla

   Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat ovat nähtävillä Kuntarekry-verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kautta voi myös hakea avointa työpaikkaa.

  • Nuorten kesätyötuki työnantajille

   Työnantajalle voidaan myöntää kesätyötukea iisalmelaisen 16-25 vuotiaan nuoren kesäajalle sijoittuvan työllistämisen tukemiseen.

  • Työllistämisavustus järjestöille

   Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

  • Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

   Taloudellinen tuki työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yritystyönantajalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Työnantajan palvelut

 • Työnhaku ja työpaikat

  • Avoimet työpaikat Iisalmen kaupungilla

   Iisalmen kaupungin avoimet työpaikat ovat nähtävillä Kuntarekry-verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kautta voi myös hakea avointa työpaikkaa.

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Työllisyyspalvelut

   Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

  • Musiikkiopisto

   Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

  • Taiteen perusopetus

   Iisalmessa taiteen perusopetusta antavat kansalaisopisto ja Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys sekä Ylä-Savon musiikkiopisto.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Iisalmen kulttuurikeskuksen tapahtumat ja lippujen myynti

   Kulttuurikeskus on Iisalmen tapahtumien keskipiste, jossa voit nauttia elämyksistä mm. taidenäyttelyjen, konsertien ja teatterin muodossa.

  • Nuorisotyö

   Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut järjestävät nuorille monipuolista toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 • Veneily

 • Vesihuolto

 • Viestintä

  • Mainospaikat ja -luvat

   Mainosten sijoittamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Iisalmen kaupunki vuokraa mainospaikkoja Iisalmessa pidettävien tapahtumien järjestäjille.

 • Vuokra-asuminen

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Kirjaamon/ arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

  • Digituki

   Digituen kautta saat neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön Iisalmen kirjastossa.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Iisalmen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston tietopalvelu

 • Ympäristö

  • Jätehuolto

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy on Ylä-Savon kuntien omistama kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa Ylä-Savon alueen kuntien jätehuollon palvelutehtävät

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Yrityksen perustaminen

  • Rahoitusneuvonta

   Annamme neuvontaa eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta liiketoimintasi tarpeisiin.

  • Toimitilat ja yritystontit

   Autamme yritystäsi löytämään sopivan toimitilan tai tontin alueeltamme.

  • Yrityksen perustajan neuvonta

   Kun pohdit yrittäjäksi lähtemistä tai yrityksen perustaminen on ajankohtaista, hyödynnä kaupungin tarjoamaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa.

  • Yritysten yhteistyöverkostot

   Tukea yrityksesi alihankkija- ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen.

 • Yritysrahoitus

  • Rahoitusneuvonta

   Annamme neuvontaa eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta liiketoimintasi tarpeisiin.

 • Yritystoiminnan lopettaminen

 • Yritysyhteistyö ja verkostoituminen