Kuntalaisaloite
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Tältä sivulta löytyvällä aloitelomakkeella voit tehdä sähköisen aloitteen suoraan kaupungin kirjaamon sähköpostiin. Jos haluat tulostaa aloitelomakkeen ja lähettää sen postitse, löydät tulostettavan lomakkeen sivulta: www.iisalmi.fi/lomakkeet. Kaikki vireillä olevat aloitteet löydät sivulta: www.iisalmi.fi/osallistujavaikuta

Lomakkeen tiedoista muodostuu henkilötietorekisteri, jota ylläpidetään Iisalmen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Tietosuojaseloste rekisteristä löytyy www.iisalmi.fi/rekisteriselosteet

 

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Tiina Karppinen
Puh. 0400 771 092