Iisalmen kaupungin viestintäohje 2018 – 2021 on laadittu linjaamaan kaikkea kaupungin toimesta tapahtuvaa viestintää. Sen tavoitteena on tukea koko kaupungin organisaation sekä henkilöstön viestinnän suunnittelua ja toteutusta siten, että kaikella kaupungin viestinnällä edistetään uuden kaupunkistrategian ja sen vision toteutumista.

Iisalmen kaupunkistrategian visioksi asetettiin ”Iisalmi 2030 - Suomen houkuttelevin seutukaupunki.” Vision toteutuminen edellyttää onnistumista strategisissa ohjelmissa, joilla jokaisella on omat
strategiset päätavoitteensa. Strategiassa on määritelty myös kaupungin arvot, joiden mukaista kaiken toiminnan ja viestinnän tulee olla.

Viestintäsuunnitelma ohjaa viestintää tukemaan strategian toteutumista ja viestimään arvojen mukaisesti kaikille kohderyhmille. Strategisista ohjelmista johdetaan viestinnän strategiset tavoitteet – ne
tukevat yhteistä kattotavoitetta, visiota Suomen houkuttelevimmasta seutukaupungista. Niitä tarkentavat erilaiset viestinnän ja markkinoinnin ohjeistot sekä vastuualuekohtaiset vuosisuunnitelmat. Kullekin vuodelle laaditut toimenpideohjelmat ovat sidoksissa vuosittaiseen budjettiin, joka osaltaan asettaa raamit käytännön viestintätoimenpiteille.


Viestintäohjeen perustana on strategian lisäksi myös Kuntalaki, joka velvoittaa katsomaan viestintää kuntalaisen eli asukkaan, palvelujen käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Kuntalain mukaisesti kaupungin viestinnän tulee edistää edellä mainittujen kohderyhmien tiedonsaantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.   

Ydinviestit

Iisalmen kaupungin perusviesti ja peruspilarilogon yhteydessä käytettävä slogan on

"Elämän peruspilarit paikallaan."

Perusviestin lupaus = Iisalmi on laadukkaan elämän kaupunki, jossa on vahvat elämän peruspilarit. Perustan ollessa kunnossa syntyy osaamista ja hyvinvointia.

Vuonna 2016 aloitettiin Iisalmen kaupungin ja yhteistyökumppaniyritysten ja -oppilaitosten seudullisen vetovoiman kehittämiseen tähtäävä By Iisalmi -brändityö. Elinvoimaisesta, osaavasta ja vahvan yhteisön Iisalmesta kertovan brändin tarinasta ja tekemisestä voit lukea lisää www.iisalmi.fi/byiisalmi

By Iisalmi -brändi houkuttelee uusia osaajia tarttumaan Iisalmen seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin kiteyttäen viestinsä sloganeihinsa:

"By Iisalmi - Osaamisen paikka" 

"Emme odota ihmeitä. Teemme niitä."

 

Viestintäohje ja graafinen ohjeisto

Yhteystiedot

Koski Laura

markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Pohjolankatu 14
040 632 5868
laura.koski@iisalmi.fi

Koivumäki Juuso

markkinointi- ja viestintäasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 628 1345
juuso.koivumaki@iisalmi.fi