Yhdistykset ja harrastukset

 

Sourunsalon seudun kylät ry. -kyläyhdistys edeltäjineen on perustettu huhtikuussa 1984. Yhdistyksen hallituksena toimii kylätoimikunta. Jäseniksi voidaan katsoa kaikki kylän asukkaat. Yhdistyksen tavoitteena on toimia kyläläisten asioiden ajajana eri viranomaisiin päin sekä aktivoida ja elävöittää kylän toimintaa ja toimia alueen viihtyvyyden ja palvelujen säilyttämisen puolesta. Yhdistys on ajanut mm. koululaisten koulukyytien lisäämistä ja Pielavedentien kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista. Tienvarsien siivouspäivä, kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlat ja Paloturvallisuustapahtuma ovat esimerkkejä kylällä järjestetyistä tapahtumista. Iso osa yhdistyksen toimintaa on koulun ja kyläläisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen, mm. koulun latujen ja kaukalon kunnossapito ja kyläyhdistyksen liikuntasalovuorojen tarjoaminen. 

Kyläyhdistys ottaa mielellään vastaan ideoita ja toiveita kyläläisiltä. Tervetuloa mukaan toimintaan tekemään alueesta asukkaidensa näköinen!

Ota yhteyttä: sourunsalonkylat @ gmail.com

 

Vuonna 1906 perustettu Iisalmen Raittiusseura Sarastus ry. omistaa Sourunsalon koulun läheisyydessä oman talon, Mäkituvan. Sarastus tekee nuorisotyötä, ohjaa näytelmäryhmiä, järjestää retkiä, leirejä ja kirjallisia teemailtoja sekä tarjoaa joulupukkipalvelua. Osassa kylän aluetta raittiusseuran vaikutus on merkittävä. Jäseniä Sarastuksessa on reilut sata.

Kylän alueella toimii kaksi metsästysseuraa: Laidinmäen Metsästäjät ja Huotarin Erämiehet. Laidinmäen Metsästäjät on rakentanut talkoilla Myllypurontien varteen mm.grillikodan.

Alueella on useita kalastuskuntia. 

 

Kylähistoriikkiprojekti

Kylällä kerätty alueen historiaa kylähistoriikisi. Historiikki on julkaistu 2019 ja on saatavilla   historiikkiryhmän Marja-Liisa Patrikaiseen tai Vilho Fältiin kautta. Yhteystiedot tarvittaessa kyläyhdistyksen sähköpostin kautta.  Historiikkia on myynnissä muutamia kappaleita myös kyläyhdistyksellä.