Haku päättynyt 17.8. klo 15. Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhlavuoden tapahtumatuki

Iisalmen kaupunki juhlii 130-vuotissyntymäpäiviään ensi vuonna, vuonna 2021. Toivomme, että juhlavuodesta tulee kaupunkilaisia osallistava ja yhteisöllinen - siksi aloitammekin sen suunnittelun yhdessä teidän kanssanne, iisalmelaiset! Iisalmi tunnetaan ainutlaatuisena osaamisen paikkana, jossa syntyy päivittäin pieniä ja suuria ihmeitä. Iisalmen ihmeet syntyvät yhdessä tekemällä. Tehdään yhdessä juhlavuodestamme koko vuoden kestävä kavalkadi, joka juhlistaa yhteistä osaamistamme, ja josta syntyy hyvinvointia ja onnellisuutta koko kaupungillemme sekä kaikille juhlavuoden tapahtumissa vieraileville! Iisalmen kaupunki avaa haun, jossa etsimme tapahtumajärjestäjiä tuottamaan alla olevien teemojen mukaisia, iisalmelaista osaamista ja yhteisöllisyyttä juhlistavia tapahtumia:

Teemat

1. Lasten ja perheiden Iisalmi
2. Nuorten Iisalmi
3. Seniori-Iisalmi
4. Ympäristövastuullinen Iisalmi
5. Kansainvälinen Iisalmi

Kansikuva videosta YT.jpg

Tapahtumatukihaku on avoinna kaikille toimijoille, jotka toteuttavat teeman mukaisen tapahtuman Iisalmeen. Tukea voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kaupalliset toimijat, työryhmät ja muut yhteisöt. Tapahtumatuen määrä on maksimissaan 2000 euroa / tapahtuma. Tapahtumien on oltava kaupungin arvojen mukaisia, jotka ovat avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus. Tapahtumatukihaku on avoinna tapahtumille 4.5.-14.8.2020 välisenä aikana. Tapahtumien tulee toteutua vuoden 2021 aikana.
 
Hakuprosessi

Haku avataan sähköisenä Webropol-järjestelmään 4.5.2020. Saaduista hakemuksista valmistellaan esitys juhlavuoden ohjausryhmälle, joka valitsee elokuussa 2020 yleisöäänestykseen kolme tapahtumaa/teema. Äänestys tapahtumista avataan yleisölle eri kanavissa ajalla 15.9-15.10.2020. Eniten ääniä saanut tapahtuma jokaisesta teemasta saa kaupungin tapahtumatuen. Lisäksi kaupunki tukee tapahtuman tiedottamista omissa kanavissaan. Tapahtumatuki maksetaan vuoden 2021 alussa toimijoille. Valitut tapahtumat julkistetaan kaupungin syntymäpäivänä 20.10.2020. 
Iisalmen kaupunki pidättää oikeuden hakuprosessin muutoksiin tilanteen niin vaatiessa.

Myöntämisen ehdot

Juhlavuoden työryhmä on valmistellut seuraavat juhlavuoden tapahtumatuen myöntämisen ehdot:
1. Iisalmen kaupunki myöntää juhlavuoden tapahtumatukea tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman vuoden 2021 aikana.
2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
3. Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja toteutettavan tapahtuman realistisuus.
4. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan tapahtumaan, johon kaupunki itse osallistuu yhteistyökumppanina ja osoittaa siihen myös rahallista tukea. 5. Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
6. Tukea ei voi saada, jos hakija on saanut kaupungin kohdeavustusta samaan tapahtumaan.
7. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
8. Tapahtumatukea saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin tulee saada näkyvyyttä tukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä sekä itse tapahtumassa. Kaupunki tiedottaa juhlavuoden tapahtumista omissa kanavissaan markkinointisuunnitelmansa mukaisesti.
9. Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportin tapahtumasta, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.
10. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen vuoden 2021 alussa.
11. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.
12. Jos avustusta hakee työryhmä tai muu yhteisö, jolla ei ole y-tunnusta tai toiminimeä, on jonkun työryhmästä toimittavana vastuullisena hakijana omalla henkilötunnuksellaan työryhmän puolesta.

Tapahtumatuen saajien valinnassa painotetaan seuraavia asioita

- Miten hyvin tapahtuma toteuttaa valittua teemaa
- Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen
- Alueen houkuttelevuuden lisääminen: Imago, positiivinen kaupunkikuva
- Tapahtuman tulee tukea kaupungin strategiaa ja arvoja
- Yhteistyön laajuus muiden paikallisten toimijoiden kanssa
- Ennakoitu kävijämäärä
- Suunnitelmallinen toiminta sekä taloudenhoito

Valitut tapahtumat ja juhlavuoden viestintä

Kaupungin juhlavuoden logon tulee näkyä tapahtuman markkinoinnissa ja tapahtumassa.
Iisalmen kaupungille on varattava tapahtuman luonteeseen sopiva esittelypiste tai joku muu luonteva näkyvyys tapahtumassa.
Tapahtumatiedot ja mahdolliset muutokset tulee toimittaa kaupungille hyvissä ajoin. Tapahtumajärjestäjän tulee osallistua juhlavuoden infotilaisuuteen. Tapahtuman raportointi Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportointilomakkeen kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Raportissa ilmenee mm. osallistuja- ja kävijämäärät, tapahtuman talousselvitys sekä selvitys tapahtuman onnistumisesta tavoitteisiin nähden. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen.

Hae tukea tästä linkistä

Lisätietoa
Jarmo Miettinen
matkailu- ja markkinointiasiantuntija
Iisalmen kaupunki, Elinvoimapalvelut
Pohjolankatu 14/PL10 74101 Iisalmi 040 830 2681, jarmo.miettinen@iisalmi.fi

 
Osallistava ja yhteisöllinen juhlavuosi – inspiroidu tästä!
Ajankohtaista