Juhlavuoden tapahtumakalenteri

400x225_juhlavuosibanneri.jpg

Juhlavuoden logot ja elementit yhteisöjen käyttöön
130_YT_kenno_sin.jpg
Ajankohtaista
27.11.2020

Iisalmelaiset pääsivät syksyn aikana äänestämään kaupungin järjestämässä Iisalmi 130 vuotta -teematapahtumaäänestyksessä tapahtumajärjestäjien ehdottamista teematapahtumista parhaita - sellaisia, joissa he haluaisivat juhlia yhdessä, rennosti ja osallistuen, ja tietysti vauvasta vaariin.

Kaikki uutiset
Iisalmen kaupunki juhlii 130-vuotissyntymäpäiviään vuonna 2021

Juhlitaan yhdessä 130-vuotiasta Iisalmea – asukkaat päättävät miten juhlitaan!

Toivomme, että juhlavuodesta tulee kaupunkilaisia osallistava ja yhteisöllinen - siksi aloitammekin sen suunnittelun yhdessä teidän kanssanne, iisalmelaiset!
Iisalmi tunnetaan ainutlaatuisena osaamisen paikkana, jossa syntyy päivittäin pieniä ja suuria ihmeitä. Iisalmen ihmeet syntyvät yhdessä tekemällä. Tehdään yhdessä juhlavuodestamme koko vuoden kestävä kavalkadi, joka juhlistaa yhteistä osaamistamme, ja josta syntyy hyvinvointia ja onnellisuutta koko kaupungillemme sekä kaikille juhlavuoden tapahtumissa vieraileville!

 

Yleisö valitsi Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhlavuoden teematapahtumat

Yleisö valitsi Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhlavuoden teematapahtumat:
Luvassa mm. Ihanien Ipanoiden Iisalmea ja Iisalmi sitsejä

Iisalmen 129-vuotismerkkipäivänä 20.10.2020 on aika julkistaa, miten iisalmelaiset haluavat juhlistaa tulevaa Iisalmen 130-vuotisjuhlavuotta. Iisalmelaiset nimittäin pääsivät syksyn aikana äänestämään kaupungin järjestämässä teematapahtumaäänestyksessä ehdotetuista teematapahtumista parhaita - sellaisia, joissa he haluaisivat juhlia yhdessä, rennosti ja osallistuen, ja tietysti vauvasta vaariin.
Ääniä kertyi yhteensä 779.

Jo keväällä Iisalmen kaupunki pyysi iisalmelaisia ideoimaan teematapahtumia viidessä eri teemassa, jotta juhlavuodesta tulisi kaikkia kaupunkilaisia osallistava ja yhteisöllinen. Saaduista tapahtumaehdotuksista Iisalmi 130-juhlavuoden ohjausryhmä valitsi yleisöäänestykseen kaksi tapahtumaa jokaisesta viidestä teemasta, ja suuri yleisö valitsi juuri päättyneessä äänestyksessä jokaisesta teemasta yhden, juhlavuoden tapahtumatukea saavan tapahtuman. Tavoitteena tässä prosessissa oli se, että saadaan aikaan juhlavuosi, joka tarjoaa jokaiselle sopivan tavan juhlia 130-vuotiasta Iisalmea.

Yleisöäänin Iisalmen 130-vuotisjuhlavuoden teematapahtumiksi valitut tapahtumat ovat:


TEEMA: LASTEN JA PERHEIDEN IISALMI
Tapahtuma: Ihanien Ipanoiden Iisalmi 130 v
Järjestäjä: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Ajankohta: 12.11.2021

Tapahtuman kuvaus:
Tapahtuma on lapsia ja perheitä osallistava, ja kannustaa sukupolvien väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Opiskelijaryhmät jalkautuvat päiväkoteihin sekä kouluihin keräämään tarinoita lapsuudesta Iisalmessa. Tarinat on tarkoitus kerätä kahdesta eri näkökulmasta.

Tarinoita kerätään isovanhempien /iäkkäämpien ihmisten Iisalmesta teemalla "Millaista lapsuus/perheiden arki on ollut 130v Iisalmessa aikaisemmin?". Toisena teemana lapsia innostetaan kertomaan millaista elämä on tällä hetkellä Iisalmessa. Tarinat kerätään pe 12.11.2021 mutta tapahtumaa valmistellaan ja suunnitellaan yhteistyökumppaneiden toiveet ja tarpeet huomioiden jo alkuvuodesta 2021 alkaen. Hyödynnämme tapahtumassa digitaalista tarinankerrontaa, joka yhdistää kulttuuriperinteen näkökulmasta tärkeän tarinankerrontataidon ja tieto- ja viestintäteknologian keinot. Menetelmän avulla luodaan kertomuksia, joissa yhdistellään omaa puhetta, visuaalista materiaalia (valokuvia, piirroksia) ja esimerkiksi musiikkia. Lopputuloksena on noin 2-5 minuuttisia digitaalisia esityksiä, jotka tulevat kaikkien nähtäville.
 

TEEMA: NUORTEN IISALMI
Tapahtuma: Iisalmi-sitsit
Järjestäjä: Joukko iisalmelaisia nuoria aikuisia

Tapahtuman kuvaus:
Moni täysi-ikäistynyt nuori aikuinen joutuu jättämään Iisalmen korkeakouluopintojen takia. Iisalmella on kuitenkin paikka monen kaupungista lähteneen sydämessä. Kotiseudulle palataan usein loma-aikana, jolloin oman ikäluokan edustajat ovat kaupungissa myös. Tapahtuman ideana on tuoda Iisalmeen korkeakoulumaailmasta tuttua opiskelijakulttuuria, juhlia Iisalmen 130-vuotista historiaa ja nauttia hyvästä seurasta. Koska myös Iisalmi on opiskelijakaupunki, tapahtumalla luodaan yhteyksiä ja yhteistyötä muihin opiskelijakaupunkeihin. Tapahtuma on ikään kuin entisten ja nykyisten iisalmelaisten kokoontuminen, jossa voidaan mahdollistaa uusien verkostojen muodostumista niin vapaa-ajan kuin moniammatillisen työnkin näkökulmasta. Sitsit on pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan lauluja ja pidetään puheita. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sitseistä.


TEEMA: SENIORI IISALMI
Tapahtuma: Ihmeen hyvää ikäihmisille-viikko
Järjestäjä: Ylä-Savon Vakka ja muut mukana olevat yhdistykset (8)

Tapahtuman kuvaus:
Ihmeen hyvää ikäihmisille- viikolla viemme Iisalmen kaupungin 130- vuotisjuhlan eri puolille Iisalmea sinne, missä ikäihmiset asuvat ja elävät. Järjestämme ikäihmisille erilaisia kohtaamisenpaikkoja mm. kirjastoautossa, paliliikenteessä sekä eri puolilla Iisalmea.  Viikon aikana toteutamme erilaisia toimintatuokioita mm. liikuntahetkiä, kulttuuriesityksiä musiikkituokioita, oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kaupungin esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen liittyvää toimintaa. Toimintatuokiot toteutetaan ostopalveluna ja yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.

TEEMA: YMPÄRISTÖVASTUULLINEN IISALMI

Tapahtuma: Yes, we all need hope! -konsertit
Järjestäjä: Iisalmen Kalevalakuoro ry, Nuorisokuoroyhdistys Allegro ry

Tapahtuman kuvaus:

Yhteiskonsertin yhteydessä järjestetään muita ympäristöteemaan sopivia oheistapahtumia. Yhteiskonsertin keskeisinä esiintyjinä ovat kolme iisalmelaista kuoroa: Lapsikuoro Allegretto, Nuorisokuoro Allegro ja Iisalmen Kalevalakuoro. Lisäksi lavalla nähdään säestäjiä sekä mahdollisesti tanssiesityksiä ja taustalla valokuva- ja videotaidetta.  
Konsertin ohjelmisto liittyy ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutokseen, ilmastoahdistukseen mutta ennen kaikkea toivoon hyvästä elämästä myös tulevaisuudessa. Konsertin nimi "Yes, we all need hope" tulee ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin tekstiin sävellelystä kuoroteoksesta, joka konsertissa esitetään. 
Konsertin yhteydessä järjestetään aiheeseen liittyvää oheisohjelmaa, joista osan kuorot organisoivat itse, mutta mielellään yhteistyötä tehdään myös paikallisten muiden järjestöjen kanssa mm. teemaan sopivan näyttelyn toteuttamiseksi kulttuurikeskuksella. Myös ympäristöteemaan sopiva yritysyhteistyö tapahtuman ympärillä sopii kuoroille hyvin. 

TEEMA: KANSAINVÄLINEN IISALMI 

Tapahtuma: Yrittävä Iisalmi - Entrepreneurial Iisalmi
Järjestäjä: Iisalmen Yrittäjät ry
 
Tapahtuman kuvaus:

Yrittävä Iisalmi - Entrepreneurial Iisalmi on alueellisesti iso messutapahtuma, jossa modernit kansainväliset yritykset sekä niiden palveluiden tuottajat ja muut aktiiviset toimijat antavat kuvan modernista ja toimivasta Iisalmesta työ- ja asuinpaikkana. Esillä on upea kattaus seudun yritystarjonnasta, jonka lisäksi mukaan kutsutaan ystävyyskaupunkien vastaavan yrittäjäorganisaation kautta yrityksiä/pienyrityksiä osallistumaan tapahtumaan omilla osastoillaan.
Yritykset ja yrittäjyys ovat kuntalaisten tulolähde. Näkyvyys tapahtumassa lähentää asukkaita sekä yrityksiä ja yrittäjiä, ja kannustaa yrittäjyyteen. Samalla edistetään entisestään verkostoitumista, onhan tapahtuma matalan kynnyksen tilaisuus luoda uusia yritysyhteyksiä ulkomaisten yritysten kanssa. Koulutustapahtumien teemana ovat mm. vienti/kansainvälinen kauppa sekä yrittäjien jaksaminen.

Iisalmen kaupunki toivoo, että tulevasta juhlavuodesta tulee välitön, koko vuoden kestävä kavalkadi, joka juhlistaa iisalmelaista elämäntapaa ja osaamista. 

Juhlavuodelle voi edelleen kehitellä uusia tapahtumia ja tempauksia, ja hakea tapahtumatukea Iisalmen kaupungin yleisen tapahtumatukihaun kautta.
Lisätietoja tapahtumatuesta: www.iisalmi.fi/tapahtumat

Lisätietoja Iisalmen 130-vuotisjuhlavuodesta: www.iisalmi.fi/juhlavuosi

Sosiaalisen median aihetunnisteet: #iisalmi130 #byiisalmi #tehdäänihmeitäyhdessä #osaamisenpaikka #iisalmijatienoot #iisalmiregion

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointiasiantuntija Jarmo Miettinen, 
jarmo.miettinen@iisalmi.fi p. 040 830 2681
Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin, 
sanna.marin@iisalmi.fi, p. 040 588 9074

 
Osallistava ja yhteisöllinen juhlavuosi – inspiroidu tästä!