Alueen suosituin virkistys- ja terveysliikuntapaikka.

Lue lisää

Katujen kunnossapito

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon vastuualueet 1.10.2018 - 30.4.2020

Ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan:

Maansiirto P. Korolainen Ky

Puh. 044 074 4441

sähköposti: maansiirto.korolainen@gmail.com

Liitekartassa vihreällä värillä

Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala, kadut ja ympäristö, liikennealueet

Puh. 040 588 9015

sähköposti: pertti.kouvalainen@iisalmi.fi

Liitekartassa sinisellä värillä

Puhelinasiointi

Kunnossapitomestari

Kunnossapitoyksikkö

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889015

Linkit

Kartta Iisalmen kaupungin talvihoidon vastuualueista 2018-2020

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidon vastuualueet 1.10.2018 - 30.4.2020

Lisää tietoa
Avaa linkki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Iisalmessa

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

Katso tiedot

Pysäköinninvalvonta

Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia

Katso tiedot

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti avoimen joukkoliikenteen linja-autoilla ja täydennetään kouluautoilla, takseilla sekä saattoavustuksilla.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut