Alueen suosituin virkistys- ja terveysliikuntapaikka.

Lue lisää

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain § 48 mukaista perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Kirkonsalmen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis-Heikin ja Partalan koulun oppilaille.

Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 12–17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnasta peritään perusopetuslain mukaiset maksut.

Varsinainen hakuaika on aina keväisin, jolloin 1. luokalle tulevat hakevat toimintaan sähköisesti Wilman kautta. Mikäli iltapäivätoimintaan haetaan hakuajan jälkeen, hakeminen tapahtuu erillisellä hakulomakkeella.

Paikkoja jaettaessa etusijalla ovat 1. ja 2. luokan oppilaista ne, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Maksut 1.8.2016 alkaen:

yli 3t/pv, yli 10 pv/kk 108,00 euroa/kk

yli 3t/pv, alle 10 pv/kk 54,00 euroa/kk

alle 3t/pv, yli 10 pv/kk 72,00 euroa/kk

alle 3t/pv, alle 10 pv/kk 36,00 euroa/kk

Lomakkeet

Iltapäivähoitohakemus

Voit hakea koululaiselle Iisalmen kaupungin iltapäivähoitopaikkaa tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Katso tiedot

Painotettu opetus

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut