Suosituimmat palvelumme

Kirjaamon/ arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

Lue lisää

Iisalmen kaupunginkirjastossa voi viettää aikaa opiskellen, lukien, musiikkia kuunnellen tai pelaten. Kirjastoauto Pokkari palvelee kylien asukkaita.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tarjoaa monipuoliset eri puolilla kaupunkia sijaitsevat liikuntatilat ja -alueet harrastajien ja järjestöjen käyttöön.

Lue lisää

Rekrytuki

Rekrytuen tarkoituksena on edistää ammattiin valmistuneen iisalmelaisen työllistymistä. Tuen määrä on 500€ enintään kolmelle kuukaudelle. Tukipäätös haetaan etukäteen ja maksatus jälkikäteen.

  • tarkasta työllisyyspalveluista, kuulutko rekrytuen kohderyhmään (tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi)
  • täytä joko sähköinen hakemus (suomi.fi) tai paperinen lomake (pyydä työllisyyspalveluista). Hakemuksen liitteenä pitää olla kopiot työsopimuksesta, työllistettävän tutkintotodistuksesta
  • palauta huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki/Kirjaamo, Rekrytuki, PL 10, 74101 Iisalmi

Työllistettävä

  • olet iisalmelainen
  • valmistumisestasi on tukea haettaessa kulunut enintään 6 kuukautta

Työnantaja

  • sinulla on voimassaoleva Y -tunnus ja toimit Iisalmen työssäkäyntialueella
  • tarjoat työtä vähintään kolmelle kuukaudelle
  • työajan on oltava vähintään 30 tuntia viikossa
  • palkkaus työehtosopimuksen mukaan tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1 211 €/kk

Rekrytukipäätös pitää hakea kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tuen maksatus sen sijaan on haettava kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.

Rekrytukea ei voida maksaa, jos tuen myöntämisen ehdot eivät täyty.

Lomakkeet

Rekrytukihakemus

Hakemuksella haetaan päätös rekrytuesta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Iisalmi -tuki

Iisalmi -tuen tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut