Suosituimmat palvelumme

Kirjaamon/ arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

Lue lisää

Iisalmen kaupunginkirjastossa voi viettää aikaa opiskellen, lukien, musiikkia kuunnellen tai pelaten. Kirjastoauto Pokkari palvelee kylien asukkaita.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tarjoaa monipuoliset eri puolilla kaupunkia sijaitsevat liikuntatilat ja -alueet harrastajien ja järjestöjen käyttöön.

Lue lisää

Iisalmi -tuki

Iisalmi -tuen tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tukea voi myös hakea oppisopimuskoulutukseen.

Tukea voivat hakea yritystyönantajat, joilla on voimassa oleva Y-tunnus. Tuki voidaan myöntää hakemuksen ja määrärahan käytettävyyden mukaisesti työnantajalle, joka palkkaa yli 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työnhakijan, jonka kotikunta on Iisalmi.

Työsuhteen edellytetään olevan työehtosopimuksen mukainen ja työajan vähintään 30 tuntia viikossa. Iisalmi -tuen määrä on 800 €/kk ja sitä maksetaan samasta työntekijästä enintään 8 kk:n ajan. Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä tuki on 800 €/kk kuuteen kuukauteen saakka ja loppuajalta 400 €/kk tutkinnon suorittamiseen saakka, yhteensä enintään 3 vuotta. Myönnettävä tuki edellyttää työssäoloehdon toteutumista ja oppisopimuksen osalta opintojen etenemistä suunnitellussa aikataulussa. Jos työntekijä on ollut Iisalmi -tuella tuetussa työssä aiemmin, käytetty tukiaika vähennetään uudesta päätöksestä.

  • tarkasta työllisyyspalveluista, kuulutko Iisalmi -tuen kohderyhmään.
  • täytä joko sähköinen hakemus (suomi.fi) tai paperinen lomake (pyydä työllisyyspalveluista). Hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa kopio työsopimuksesta ja elinkeinotoimintaa harjoittavilta työnantajilta selvitys de minimis -tuista kahden viimeisen verovuoden ajalta (erittely: tuen myöntäjä, tukimuoto, tuen määrä ja myöntövuosi).
  • palauta huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki / Kirjaamo, Iisalmi-tuki, PL 10, 74101 Iisalmi.

Iisalmi -tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Työllistettävän on oltava iisalmelainen, vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö.

Työnantajan edellytykset tuen saamiseen:

  • toiminnan vakiintuneisuus
  • asianmukaisesti järjestetyt työntekijän perehdytys ja työtilat
  • työntekijällä pitää olla työnjohdollinen esimies
  • tukea myönnettäessä tarkistetaan mahdolliset työsopimuslain mukaiset henkilöstövähennykset
  • työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisesta
  • Iisalmi -tukea ei voida myöntää, jos työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin.

Työsuhteelta edellytetään, että työaika on vähintään 30 tuntia viikossa ja työstä maksettava palkka on joko työehtosopimuksen mukainen tai jos työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään 1 211 €/kk kokoaikatyössä.

Lomakkeet

Iisalmi -tukihakemus

Tukihakemus iisalmelaisten pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot

Rekrytuki

Rekrytuki edistämään ammattiin valmistuneen iisalmelaisen työllistymistä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut