Tälle sivulle on koottu Iisalmen kaupungin verkkoasiointipalvelut. Osa asiointipalveluista edellyttää tunnistautumista esim. verkkopankkitunnuksilla. 

Mikäli et löydä etsimääsi sähköistä palvelua, voit antaa meille palautetta ja esittää toiveesi palautekanavan kautta.

suomifi_viestit_logo_rgb.png

Asioi sähköisesti, viesti kaupungin kanssa sähköisesti Suomi.fi/viestit -palvelun kautta. Palvelussa voit asioida samalla kertaa myös mm. Kelan ja Trafin kanssa. 

Kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Kohdeavustuksia voivat hakea eri kulttuuri- ja taiteenalojen ammattilaiset, järjestöt tai yksittäiset taiteen harrastajat jatkuvana hakuna. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisille toimijoille projekteihin, joiden tuotos kohdistuu Iisalmeen.

Kohdeavustusten hakijoiden on esitettävä hakemuksessa (kohta 6) suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan. Kohdeavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei tarvitse liittää tositteita, mutta tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Seuraavat asiakirjajäljennökset on toimitettava kirjaamo@iisalmi.fi sähköpostiosoitteeseen ennen avustuksen maksamista:

  1. Suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan sekä kustannusarvio
  2. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat, muutokset vanhat hakijat)
  3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle.
  4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.

Verkkoasiointi


Palvelut

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohdeavustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Katso tiedot