Maksut hyväksytty Koulutuslautakunnassa 7.2.2017 § 9, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella.  Enimmäismaksu on 290 €/kk. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely on säilynyt ennallaan ja alin perittävä maksu on  27 €/kk. Asiakasmaksulain mukaan toisesta lapsesta perittävä maksu on 90 % ensimmäisen lapsen maksusta ja seuraavien lasten maksu edelleen 20 % nuorimmaisen lapsen maksusta. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteessa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, maksu määräytyy sen huoltajan tulojen perusteella, jossa lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, niin maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko,
hlöä

Tuloraja
€/kk 

Maksuprosentti   Maksu alin mahd.
27 €, tulot
Maksu
290 €, tulot
 2  1915  11,5  2150  4437
 3  1915  9,4  2202  5000
 4  2053  7,9  2395  5724
 5  2191  7,9  2533  5862
 6  2323  7,9  2670  5999