Iisalmen kaupungin asiakirjamaksut

Tavanomainen tietojen antaminen

Tavanomainen tietojen antaminen tarkoittaa asiakirjaa, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava löydettävissä helposti tavanomaisella haulla. 

Pöytäkirjanote, kopio tai muu tuloste (sisältä tarvittaessa jäljennöksen oikeaksi todistamisen)
2 € /sivu

Todistusjäljennös tai vastaava (kopiointimaksu 1 € / sivu + postikulut)
20 €

Rakennusvalvonnan arkistopalvelu

PDF-tiedostot piirustuksista ja rakennuslupa-asiakirjoista (pienin veloitus on vähintään 1 tunti)
35 € /tunti

Paperikopiot A4-A3
1 € /kpl

Paperikopiot isommat kuin A3
5 € /kpl

Kopiomaksut sisältävät ALV:n 24%

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Kopio tai muu tuloste  (Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta kopiointimaksu)
35 € /alkava tunti

Perusmaksu voidaan korottaa keksinkertaiseksi

  • kiireellisestä tiedonhausta. Kiireellisenä hakuna pidetään tiedon toimittamista kahdessa työpäivässä. Korottamisen määräämisessä noudatetaan työtilanteeseen liittyvää harkintaa.
  • erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta suullisesti tai sähköpostilla sekä asiakirjan antamisesta luettavavaksi ja jäljennettäväksi. 

Lähetysmaksu

Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita peritään todelliset postikulut. Postikuluja ei peritä jos asiakirja on ilmainen.

Kaupungin teknisen toimialan asiakirjamaksut

Kiinteistörekisteriotteiden, karttaotteiden ja -tuotteiden yms. maksuista on päätetty teknisen toimialan palveluhinnastossa. Maksut perustuvat kiinteistörekisterilakiin sekä Maa- ja metsätalousministeriön antamaan asetukseen. 

Maksuttomat asiakirjat

Tiedonsaanti helposti tavanomaisella haulla on maksutonta, kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • annetaan viranomaisen luona luettavaksi
  • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirja kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedostusvelvollisuuden piiriin, hallintolaki 8§, 34§

Maksua ei peritä

  • kaupungin palveluksessa olevan henkilön pyytämästä työ- tai palkkatodistuksesta tai muusta asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteessa johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
  • kaupungin luottamushenkilöltä tehtävässään tarvitsemastaan asiakirjasta
  • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kaupungin hallintoon kohdistuvan valvontatehtävän suorittamista varten
Kaupunginhallitus 7.2.2022 § 21
hinnasto voimassa 1.3.2022 alkaen