Metsästyslupia myydään Iisalmen kaupungin omistamalle maalle Kajaanin kaupungin alueella (Katajamäki). Metsästyskausi alueella alkaa 10.9.2018 ja päättyy 28.2.2019.  

Pienriistan metsästyslupia ei myydä muille kaupungin omistamille maa-alueille. Lupia myydään vain Iisalmessa asuville. Metsästäjän on palautettava luvan myynnin yhteydessä annettu saalisilmoituslomake viimeistään heti metsästyskauden päätyttyä, kuitenkin ennen seuraavan luvan lunastamista kaupungintalon neuvontaan. Saalisilmoituksen palauttaminen on edellytyksenä luvan saannille jatkossa. Saaliskiintiöt ovat saalisilmoituslomakkeessa esitettyjen mukaiset.

Lupia myydään metsästyslain ja -asetuksen sekä riistanhoitopiirien antamien rajoitusten mukaisesti vuosittain eri saaliseläinlajeille vahvistetuille metsästysajoille.

Tarkemmat ajat voit katsoa   www.riista.fi

Katajamäen alue:
Lupahinta: kaikki pienriista
13,00 €/vrk, 21,70 €/2 vrk

Lupahinta: vain jäniksen metsästys linnustuskauden ulkopuolella 
7,55 €/1vrk ja 10,90 €/2 vrk

Lupia myydään korkeintaan 10 kpl/vrk Katajamäen alueelle.         Aloituspäiville 10.9.2016 ja 11.9.2016 vain 1 vrk lupia.           (Tekla 12.12.2017 § 193). Tiedustelut puh. 040 3504217 (Aloitus päiville ei puhelinvarauksia). Pienriistan metsästys on ollut kielletty vuosittain Katajamäen alueella hirven metsästystä varten viikon ajan linnustuksen päättymisestä lukien.

Lupia myydään 3.9.2018, klo 8.00 alkaen kaupungintalon i-pointtissa, Pohjolankatu 14, 1. krs. arkisin kaupungintalon aukioloaikoina. Myynnistä ilmoitetaan joka vuosi alkusyksystä Iisalmen Sanomissa.