Lomakkeet ovat pääosin täytettäviä PDF-lomakkeita. Niiden katseleminen edellyttää, että koneeseesi on asennettu Acrobat Reader -ohjelma. Jos PDF-lomakkeet eivät aukea koneessasi, hae Adobe Acrobat Readerin uusin versio esimerkiksi valmistajan, Adobe -verkkosivulta ja asenna se koneellesi. Ohjelma on maksuton.

Huomioithan, kun avaat lomakkeen selaimeen niin selaimessa täyttämäsi tiedot eivät tallennu lomakkeelle. Suosittelemme siis, että tallennat lomakkeen ensin ja sen jälkeen täytät sen. Voit joko tulostaa lomakkeen ja postittaa sen lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tai lähettää sen sähköisesti Suomi.fi/viestit palvelun kautta.

Asioi sähköisesti, lähetä lomake meille näin:

1. Etsi lomake, tallenna se ensin omalle koneellesi
2. Täytä lomake
3. Tunnistaudu Suomi.fi/viestit-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
4. Valitse "Suostun vastaanottamaan kaikki viestit ja todisteelliset tiedoksiannot sähköisesti". Tällä valinnalla annat yleisen suostumuksen siihen, että Suomi.fi-viestejä käyttävät julkisen hallinnon organisaatiot saavat toimittaa sinulle viestejä, tiedoksiantoja ja päätösasiakirjoja sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Tällöin viestejä ei toimiteta postitse.
5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat ilmoitukset saapuneista viesteistä. Voit myös myöhemmin muuttaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta.
6. Valitse toiminto Lähetä viesti viranomaiselle ja valitse viranomaiseksi Iisalmen kaupunki. Kirjoita saateviesti ja liitä lomake viestin liitteeksi.
-huom. voit liittää liitteeksi myös lomakkeeseen liittyviä liitteitä.
7. Lähetä

suomifi_viestit_logo_rgb.png

Klikkaa tästä Suomi.fi/viestit-palveluun.

 

Osa lomakkeista on tehty verkkoasiointilomakkeiksi.
Ne löytyvät eIisalmi -verkkoasiointipalveluista. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain § 48 mukaista perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Kirkonsalmen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis-Heikin ja Partalan koulun oppilaille.

Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 12–17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnasta peritään perusopetuslain mukaiset maksut.

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa. Hakeminen onnistuu myös Suomi.fi –asiointipalvelun kautta tai palauttamalla paperisen lomakkeen lapsesi iltapäivätoimintaryhmään.

  1. luokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haku toivotaan tapahtuvan yhtä aikaa kouluun haun yhteydessä. Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti 2. luokan kevääseen saakka, jos huoltajat eivät irtisano paikkaa aiemmin. Iltapäivätoimintaan ei ole varsinaista hakuaikaa vaan haku tapahtuu perheen tarvittaessa palvelua.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan. Palveluun voivat hakea 1.- 2. luokkalaiset, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat, poikkeuksena erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Palvelu on maksullinen.

Maksut 1.8.2016 alkaen:

yli 3t/pv, yli 10 pv/kk 108,00 euroa/kk

yli 3t/pv, alle 10 pv/kk 54,00 euroa/kk

alle 3t/pv, yli 10 pv/kk 72,00 euroa/kk

alle 3t/pv, alle 10 pv/kk 36,00 euroa/kk

Lomakkeet

Iltapäivähoitohakemus

Voit hakea koululaiselle Iisalmen kaupungin iltapäivähoitopaikkaa tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Katso tiedot

Painotettu opetus

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut