Apuraha-anomuslomake Helmi Johanna Makkosen rahastosta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Opiskelija, joka on käynyt Kauppis-Heikin alakoulua, voi anoa apurahaa Helmi Johanna Makkosen rahastosta tällä lomakkeella.

Liitä anomuslomakkeeseen seuraavat asiakirjat:

  1. todistus Kauppis-Heikin koulun alakoulun suorittamisesta
  2. peruskoulun päästötodistus
  3. läsnäolotodistus nykyisestä oppilaitoksesta
  4. verotodistukset hakijan sekä hänen avio-/avopuolison tuloista ja omaisuudesta viimeksi toimitetussa verotuksessa
  5. muut mahdolliset asian käsittelyyn vaikuttavat liitteet (esim. opintomenestys yms.)

Apuraha-anomuksen liitteineen voi lähettää sähköisesti Iisalmen kaupungille kirjautumalla Suomi.fi/viestit -palveluun.


Lomakkeet

Apuraha-anomuslomake Helmi Johanna Makkosen rahastosta

Palvelut

Opiskelijoiden apurahat ja stipendit

Katso tiedot