Apuraha-anomuslomake Elvi Rönkön rahastosta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Lomakkeella voit anoa opiskeluusi apurahaa Elvi Rönkön rahastosta, jos asuinpaikkasi sijaitsee Iisalmen Hernejärven koulun oppilaaksiottoalueella.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  1. lukuvuositodistus tai peruskoulun päästötodistus
  2. läsnäolotodistus nykyisestä oppilaitoksesta
  3. verotodistukset hakijan ja huoltajan tai hänen avio-/avopuolison tuloista ja omaisuudesta viimeksi toimitetussa verotuksessa
  4. muut mahdolliset asian käsittelyyn vaikuttavat liitteet (esim. opintomenestys yms.)

Voit lähettää anomuksen liitteineen kaupungille sähköisesti kirjautumalla Suomi.fi/viestit palveluun.


Lomakkeet

Apuraha-anomuslomake Elvi Rönkön rahastosta

Palvelut

Opiskelijoiden apurahat ja stipendit

Katso tiedot